Markedskommentar

Markedskommentar

30.06.2017

Det er fortsatt ingen Trump effekt å spore i finansmarkedene, og de positive effekter vi så innledningsvis er helt reversert. Hvis vi i det hele tatt skal snakke om noen Trump effekt så må det være en form for lettelse over at mange av de omstridte valgløfter ikke har blitt politisk implementert. Vekstutsiktene for den globale økonomien ble moderert noe ned gjennom mai basert på tilbakegang i både amerikansk og Kinesisk økonomi. På den positive side er det verd å nevne den sterke selskapsinntjeningen i Europa, og til dels i USA. Dette har bidratt til at globale aksjer har utviklet seg positivt gjennom måneden.
 
Globale aksjer steg med 2 prosent i mai, målt i USD. Målt i norske kroner var det europeisk aksjer som hadde den beste måneden med 2,7 prosent mens USA holdt seg uendret med 0 prosent. Både japanske og aksjer i fremvoksende markeder steg rundt 1,3 prosent, mens Oslo Børs la på seg 1,8 prosent i mai.
 
Til tross for at OPEC forlenget sine produksjonskutt har oljeprisen fortsatt sin berg-og-dalbane utvikling. Effekten av OPECs beslutning var et umiddelbart fall i oljeprisen, både fordi markedet hadde diskontert inn et større kutt og fordi OPEC mangler en tydelig exit strategi for kuttene. Oljeprisen er nå svært volatil og prisen for et fat Brent svinger mellom 48-54 dollar i mai, og endte ved utgangen av mai på 50,6 dollar.
 
Lange globale statsrenter har falt marginalt gjennom måneden. Samtidig ser vi et fortsatt fall i kredittpåslag for høyrenteobligasjoner. Dette har ført til en ny måned med gode resultater fra investeringer i Global Higy Yield. Også i Norge har rentene og kredittpåslagene kommet videre ned gjennom måneden, noe som har ført til gode investeringsresultater også for norske obligasjoner.
Kronen har svekket seg 1,2 prosent mot Euro, men har styrket seg tilsvarende (1,4 prosent) mot dollar. Bevegelsen mot dollar er isolert sett negativt for investeringer som ikke er valutasikret.

 

Resultater Danicas investeringsløsninger
Også i mai har Danica Valg profilene utviklet seg positivt, dog mer moderat enn i april. Det er spesielt våre norske aksjeinvesteringer som har hatt en god måned. Også europeiske aksjer har utviklet seg fint, men disse har fått litt drahjelp av en kronesvekkelse mot euro gjennom måneden.
I mai har norske aksjer utviklet seg positivt med litt over 1,4 prosent, mens vår globale aksjeportefølje har steget marginale 0,3 prosent målt i norske kroner. Norske obligasjoner stiger 0,3 prosent mens de globale høyrenteobligasjoner har steget med 0,8 prosent.
 
I Danica Balanse har vi også positive resultater for alle risikosammensetninger. Investeringene utenfor Norge er valutasikret og blir ikke påvirket av endringer i kronekursen. Derfor har porteføljene med større andel aksjer utviklet seg sterkere enn Danica Valg gjennom mai.
I mai har norske obligasjoner steget med 0,5 prosent mens de globale obligasjoner har steget 0,4 prosent. Våre norske aksjer steg med drøye 1,4 prosent i mai og de globale aksjer steg også med rundt 1,4 prosent.
 

 

Velg riktig investeringsprofil på sparingen din
Det er viktig at kunder tar et langt mer aktivt valg av risikoprofil på sparingen. Når du velger profil er det aksjeandelen du skal ta hensyn til. En profil med høy aksjeandel gir en høyere forventet avkastning, men er samtidig mer utsatt for svingninger i markedet enn en profil med lav aksjeandel. Med andre ord kan en profil med høy aksjeandel gi høyere avkastning, men det er også større risiko for tap.
 
Vi anbefaler at du velger en høy til middels aksjeandel dersom du har en lang spareperiode. Er det få år igjen til utbetalingsstart er det tryggere å beskytte pengene mot svingninger i markedet ved å velge en profil med en lav aksjeandel.
 
 
 
Kontakt
73563200 

Kontakt oss

Ring til oss Skriv til oss Ris og ros
Chat med oss

Finn svaret

Ofte stilte spørsmål Diverse skjema