Om a-meldingen

Hva må bedriften din gjøre?

For at din bedrift skal kunne ta i bruk ajourhold via a-meldingen, må bedriften følge tre steg: 

 

  1. Velg Danica Pensjon som ditt pensjonsselskap i a-meldingen
  2. Oppdater ansatteinformasjon slik at alt er ajour idet løsningen trer i kraft
  3. Oppdater bedriftens kontaktinformasjon

Når kan bedriften benytte den nye løsningen? 

Alle pensjonsleverandører jobber nå med å utvikle løsningen slik at dataoverføring og pensjonsberegningene blir korrekt. Vi forventer at endelig løsning kan tas i bruk for alle i løpet av 2023. Vår oppfordring til alle bedrifter er derfor å ajourføre pensjonsavtalen, slik at overgangen går raskt og smidig. Vi kontakter din bedrift når data fra a-meldingen kan benyttes. Frem til du får beskjed utfører dere ajourhold som vanlig.

 

   
Magnus Tangen


«A-meldingen vil gjøre ajourholdet av pensjonsavtalen mindre komplekst og er en etterlengtet modernisering for alle parter. ». 

 

Dersom du ønsker mer informasjon om løsningen og hva det betyr for deg som arbeidsgiver kan du besøke Finans Norge her

Du kan når som helst kontakte oss direkte dersom du har spørsmål relatert til dette.

A-meldingen skal gi følgende gevinster:


Redusere rapportering

En slipper dobbeltrapportering og pensjonsavtalen oppdateres automatisk. Bedriften sparer tid og vi mottar riktig informasjon. 

Mindre risiko for feil

A-meldingen vil sikre riktig pensjonssparing  for alle ansatte. Pensjonsgrunnlag og stillingsprosent beregnes hver måned og med automatiske oppdateringer vil pensjonsberegningen bli korrekt. 

Forbedre datakvalitet

Datagrunnlaget myndigheter og pensjonsselskaper benytter vil være av høyere kvalitet. 

Spørsmål og svar