A – melding

Endelig moderniseres måten vi innhenter lønnsdata for å sikre at din pensjonsavtale til enhver tid er oppdatert. Fra 01. januar 2021 skal arbeidsgivere i privat sektor, omfattet av Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP-loven), rapportere pensjonsleverandør i a-meldingen.

Ved å rapportere riktig pensjonsleverandør gir det oss muligheten til automatisk å hente nødvendig informasjon for å ajourføre pensjonsavtalen.

A-meldingen skal gi følgende gevinster:

Forenkle, og for noen fjerne, rapportering direkte til pensjonsleverandøren
Redusere risiko for feilrapportering
Gi bedre datakvalitet, som videre er ventet å sikre flere arbeidstakere riktig pensjon


Oppdater pensjonsavtalen din allerede nå

Fra høsten 2021 vil  Danica koble seg til a-meldingen og starte mottak av data. Siden det kan være store differanser mellom registrert data i våre systemer og ditt lønnssystem må vi sammen gjøre nødvendige avklaringer slik at nytt fakturaunderlag blir forstått. Derfor oppfordrer vi nå alle våre kunder til å ajourføre sin pensjonsavtale slik at overgangen går raskt og smidig.

   
Magnus Tangen


«A-meldingen vil gjøre ajourholdet av pensjonsavtalen mindre komplekst og er en etterlengtet modernisering for alle parter. ». 

 Magnus Tangen

Dersom vi skal gi de ansatte korrekt pensjon og forsikring må vi kunne hente korrekt pensjonsgivende inntekt fra a-meldingen. Derfor er det viktig at alle foretak sørger for å være ajour ved overgang og en anbefaling er at hvert enkelt foretak må definere på nytt hvilke eventuelle lønnsarter som skal være pensjonsgivende.


Når kan din bedrift benytte a-melding

Vi vil informere nærmere når det blir din tur å benytte a-meldingen.  Inntil du hører fra oss, er det viktig at du fortsetter å oppdatere din pensjonsavtale slik du har gjort frem til nå. 

Vi har en klar forventning om at kunder allerede i 2021 kan benytte seg av a-meldingen, og at de fleste vil være helt over på ny løsning i løpet av 2022 og 2023. 

Dersom du ønsker mer informasjon om løsningen og hva det betyr for deg som arbeidsgiver kan du besøke Finans Norge her

Du kan når som helst kontakte oss direkte dersom du har spørsmål relatert til dette.


En god pensjonsordning er gull verdt og gjør din bedrift til en attraktiv arbeidsplass