En bedrift kan på samme måte som sine ansatte oppleve endringer. Det kan være ytre faktorer som krav fra myndigheter eller pressede konkurransesituasjoner. Vi vet også at nedbemanninger, oppkjøp og avvikling kan være en del av en bedrifts livssyklus. 

Det gjelder også deg og dine ansatte. Om vi gifter seg, skiller oss, får barn eller kjøper hus, er det viktig at pensjonsordningen tilpasses deretter. 

Når bedriften forandrer seg eller det skjer endringer i dine medarbeideres liv, kan det ha store konsekvenser å ikke ha den riktige pensjonsordningen.