Flere får mer i pensjon

Sparing fra første krone innebærer at samtlige ansatte får opptjent mer pensjon enn før:

Tidligere har innskuddspensjonsordningen kun omfattet ansatte over 20 år, som er ansatt i minst 20 prosent stilling. Fra og med 1. januar 2022 er aldersgrensen satt ned til 13 år, og alle med inntekt på mer enn 1 000 kroner har rett til innskuddspensjon.

Hva betyr de nye reglene for bedriften?

De nye reglene innebærer at en større andel ansatte inkluderes i pensjonsordningen, at flere får oppspart mer i pensjon, og at systemet blir enklere å forstå. Endringene vil også kunne innebære en kostnadsøkning for bedriften. Tidligere ble ikke ansatte som jobbet mindre enn 20% nødvendigvis meldt inn ordningen, men med de nye reglene skal alle ansatte inkluderes i pensjonsordningen, så lenge inntekten overstiger grensen for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Lærlinger skal også, i henhold til de nye reglene, meldes inn i bedriftens pensjonsordning. Fristen for å tilpasse bedriftens pensjonsordning til de nye reglene, er satt til 30. juni 2022.

 

Pensjon er fremtidig lønn

I lønnsforhandlinger verdsetter ansatte ofte lønnsøkning høyere enn gunstige pensjonsordninger, men det er lurt å tenke langsiktig. En god pensjonsordning kan være veldig verdifullt på lang sikt, da du også får avkastning på sparebeløpet. Dersom din bedrift ønsker å tilpasse pensjonsordningen til de nye reglene, kan du kontakte Danica Pensjon innen 30. juni.

Faktaboks

 

  • Sparing fra første krone
  • Obligatorisk tjenestepensjon er 2 % av lønn, opp til 12G
  • Bedrifter som i dag sparer ut over den obligatoriske 2 %-ordningen, kan justere sparesatsen for begrense kostnadsøkning
  • Overgangsordningen gjelder frem til 30.06.2022. Alle pensjonsavtaler blir automatisk endret til nye regler etter denne dato.
  • Aldersgrense for opptak i pensjonsavtalen endres fra 20 til 13 år
  • Er inntekten mer enn 1 000 kr (10 000 kr for frivillig organisasjon), skal den ansatte meldes inn i pensjonsordningen