Hva er Danica Innskuddspensjon

Med Danica Innskuddspensjon setter du som arbeidsgiver av en viss prosent av de ansattes lønn som blir øremerket pensjon. Innskuddene blir plassert på en sparekonto som de ansatte selv eier. Med Danica Innskuddspensjon kan de ansatte selv bestemme hvordan pensjonskapitalen skal forvaltes, ved å velge hvilken fordeling av aksjer - og rentefond man ønsker pensjonspengene investert i.

Du som arbeidsgiver kan være trygg på at vi som leverandør skal gjøre vårt beste for å gi dine ansatte god og lettfattelig informasjon, slik at de forstår bedriftens pensjonsordning.

Alle norske bedrifter som oppfyller kravene må opprette en pensjonsordning for sine ansatte. Det kan spares inntil 7 % av lønn mellom 0G  til 12G, og et tillegg på 18,1 % av lønn mellom 7,1-12G.  

Fordeler med Danica Innskuddspensjon

 

For dine ansatte

  • Tilgang til  lønnsomme investeringsprofiler.
  • Tilgang til autoriserte finansielle.
  • Full oversikt over egen pensjon i Min side.

 

For bedrift

  • Enkel administrering i Danica Bedriftsportal.
  • Tilgang til autoriserte finansielle rådgivere.
  • Vi sørger for at de ansatte får relevant og forsåelig informasjon.
  • Tilgang til supplerende produkter.