Trenger du råd om pensjon, sparing eller forsikring?

Gode råd er ikke dyre. Det er faktisk helt gratis å benytte våre autoriserte rådgivere.


Når du er kunde hos oss har du tilgang til autoriserte finansielle rådgivere. De tar dine drømmer og behov på alvor. Og med dette som utgangspunkt finner vi løsninger som sikrer at du har en trygg økonomi i dag - og i framtiden. Vi vil jobbe hardt for å gi deg klare og tydelige råd som vil gjøre deg i stand til å ta gode velbegrunnede valg knyttet til sparing, forsikring og pensjon. 

Kort om Danica Direct

At vi som jobber med finansiell rådgivning har den kompetanse som er nødvending og at vi etterlever "god skikk"  håper vi du ser på som en ekstra trygghet. Det er imidlertid også viktig for den alminnelige tillit som finansnæringen er avhengig av og for næringens omdømme. En felles minstestandard og en felles test i et kontrollert miljø av at rådgiverne oppfyller kravene til denne standarden bidrar til å gi ordningen legitimitet og troverdighet.

 

En god pensjonsordning er gull verdt og gjør din bedrift til en attraktiv arbeidsplass