Derfor stiller vi spørsmål og ber om legitimasjon

 

I likhet med alle finansinstitusjoner som tilbyr forsikring, er Danica Pensjon pålagt å følge det som kalles «kjenn din kunde-prinsippet». Dette skal sikre at vi har god kunnskap om våre kunder og sikre at tjenestene vi tilbyr brukes til det de er tiltenkt. Derfor er vi nødt til å innhente informasjon fra deg. Formålet med innhentingen er å sikre at du ikke utsettes for økonomisk kriminalitet og for å forebygge hvitvasking.

Har du blitt spurt om å legitimere deg?
Logg deg inn på Min Side og du vil automatisk bli legitimert i våre systemer.

Logg på Min side

Hva spør vi deg om?

Hvis vi mangler dokumentasjon eller opplysninger omkring noe av det som listes opp under, kommer vi til å kontakte deg. 

  • Legitimasjon
  • Om du er en politisk eksponert person eller har et nært familiemedlem som er det. F.eks. ambassadør, dommer, minister eller andre høytstående offentlige stillinger.
  • Midlenes opprinnelse

Bedrifter kan i tillegg få spørsmål om

  • Eier- og kontrollstruktur

Om du er usikker på hva dette vil si, finner du definisjonene av disse i spørsmål og svar boksen lenger ned på siden.


 

Hva betyr det for deg?

De opplysningene vi har om deg må til enhver tid være oppdaterte. Derfor kan du oppleve at vi kontakter deg for å sørge for dette. Som livselskap er vi lovpålagt å innhente denne informasjonen og uten den vil vi ikke kunne etablere eller opprettholde en pensjonsavtale

Hva bruker vi opplysningene til?

Når vi kjenner deg- og alle våre kunder- kan vi enda bedre:

  • Beskytte deg mot andres svindel
  • Bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet
  • Bistå norske og utenlandske skattemyndigheter

Hvem skal vise legitimasjon og svare på spørsmål?

Både nye og gamle kunder må oppdatere sine opplysninger. Noen trenger bare å oppdateres, mens andre må oppgi dem for første gang. 

Når det gjelder bedrifter, er det person(er) som er opplyst i offentlige register med signaturrett som skal legitimere seg og svare på spørsmål om kunden. Det kan f.eks. være daglig leder eller styrets leder, hvis de er registrert med signaturrett.


Spørsmål og svar

En god pensjonsordning er gull verdt og gjør din bedrift til en attraktiv arbeidsplass

Content is loading