Ofte stilte spørsmål topp 10

Ofte stilte spørsmål Pensjon og Sparing

 • Når kan jeg starte utbetaling av min pensjonsordning?
  Fra kollektive fripoliser, pensjon fra arbeidsgiver og individuelle pensjonssparing med skattefordel (IPS), kan du tidligst starte uttak fra fylte 62 år. Individuell pensjonsavtaler (IPA) tidligst fra fylte 64 år. Kapitalforsikringer, kan tas ut når du ønsker.
 • Er det mulig å si opp en IPA (eller IPS)?
  Det er kun mulig å si opp kapitalforsikringer, ikke pensjonsavtaler som IPA, IPS, fripoliser eller pensjonsordninger du har gjennom din arbeidsgiver.
 • Hva er et pensjonskapitalbevis?

  Når en ansatt slutter meldes han ut av pensjonsordningen til bedriften. Dersom han har vært medlem i en innskuddspensjonsordning i mer enn 12 måneder opprettes et pensjonskapitalbevis. Innskuddene som er innbetalt forvaltes i pensjonskapitalbeviset fram til pensjonsalder. Pensjonskapitalen utbetales som alderspensjon etter pensjonsalder.  Les mer om pensjonskapitalbevis.

 • Hvordan flytter jeg et pensjonskapitalbevis til Danica Pensjon?

  Det enkleste er å fylle ut  dette skjemaet .

   

  Eller du kan benytte et fullmaktskjema som sendes til Danica Pensjon:
  E-post: danica@danica.no
  Postadresse:
  Danica Pensjon
  Postboks 6003 Sluppen
  7434 Trondheim

 • Hva er en fripolise?
  Når en ansatt slutter meldes han ut av pensjonsordningen til bedriften. Dersom han har vært medlem i en ytelsespensjonsordning i mer enn 12 måneder opprettes en fripolise. En fripolise kan inneholde alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Pensjonsrettighetene kommer til utbetaling ved alderspensjonering, ved uførhet eller ved dødsfall avhengig av hvilke pensjonsrettigheter fripolisen inneholder. Les mer om fripoliser.
 • Hvilken pensjonsordninger kan flyttes til Danica Pensjon?

  Å flytte dine avtaler til Danica Pensjon er gratis. 
  Ved å samle din pensjon kan du oppnå bedre oversikt, høyere avkastning og lavere kostnader.

   

  Disse pensjonsavtalene kan flyttes:

  • Pensjonskapitalbevis
  • Livrente
  • Individuell pensjonsavtale (IPA)
  • Individuell pensjonssparing (IPS)
  • Kapitalforsikring med fondsvalg (Fondskonto)
 • Hva er kapitalskatt og hvor mye er den på?
  Skatt på kapitalinntekter får du dersom du har gevinst på økonomiske investeringer som bankinnskudd, utbytte fra overskudd i bedriften, aksjeubytte, realiserte fond eller penger du har tjent på valutahandel. Kapitalinntekt skattes i Norge pt med 22 % og regnes som en del av din alminnelige inntekt.
 • Hva er Danica Min side?
  Min side er en nettløsning for våre spare- og pensjonskunder. Her er kan du sjekke saldoen på din spare- og pensjonskonto, og du kan endre investeringsprofil og fondssammensetning om du ønsker. Har du forsikring hos får du også en oversikt over disse i Min side.

Ofte stilte spørsmål personforsikring

 • Hvorfor spør forsikringsselskapet om helseopplysninger?
  Uten helseopplysninger vil det ikke være mulig å opprettholde bærekraftige frivillige forsikringsordninger fordi det er en grense for hvor mye premie kunder med normal risiko vil være med på å betale for kunder med forhøyet risiko. Overskrides denne grensen vil det føre til at forsikringsordningen går med underskudd og må opphøre. Les mer på fno.no.
 • Har forsikringsselskapet lov til å be om helseopplysninger?

  Ja. Forsikringsselskapene har både rett til og plikt til å innhente helseopplysninger i forbindelse med tegning av personforsikring. Forsikringsvirksomhetsloven krever at selskapet innhenter opplysninger slik at det blir i stand til å beregne en premie (pris) som står i riktig forhold til den overtatte helserisikoen. Les mer på fno.no.

 • Hva gjør forsikringsselskapet med helseopplysningene?

  Forsikringsselskapene har konsesjon fra Datatilsynet for å behandle helseopplysninger. Konsesjonen gir strenge retningslinjer for hvordan opplysningene skal oppbevares og benyttes.

   

  Rutiner utformet i dialog med forbrukermyndighetene og Legeforeningen sikrer at:

  • det kun spørres om informasjon som er relevant for risikoen
  • informasjonen ikke misbrukes
  • informasjonen blir behandlet strengt konfidensielt
 • Kan forsikringsselskapet misbruke opplysningen jeg gir?
  Misbruk av opplysningene vil være brudd på norsk lov og på konsesjonsbetingelsene. Det vil umiddelbart bli påtalt internt i næringen og fra myndighetene. Konsesjonen kan også bli trukket tilbake. Les mer på fno.no.
 • Når er forsikringen godkjent?
  Forsikringen er godkjent når du mottar et forsikringsbevis i posten eller digitalt. Hvor lang tid dette tar avhenger av om det er behov for å innhente tilleggsopplysninger fra for eksempel lege. Som kunde vil du bli orientert om saksgangen underveis.
 • Hvordan melde et erstatningskrav?

  Kontakt Danica Pensjon på telefon 73 56 32 00

 • Hvordan avslutter jeg forsikringene mine?
  Dersom du ønsker å avslutte forsikringene dine hos oss så trenger vi en skriftlig signert oppsigelse. Du kan sende oppsigelsen per post eller via epost til danica@danica.no