Hva er egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto er en lovendring med virkning fra februar 2021.
Formålet med egen pensjonskonto er å gjøre din pensjon mer oversiktlig og tilgjengelig. Derfor samles all innskuddspensjon fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) automatisk hos din nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Når dine avtaler blir samlet på en plass blir dine utgifter i forvaltnings – og administrasjonskostnader redusert, det betyr mer pensjon tilbake for hver sparte krone.

Egen pensjonskonto gir fordeler for deg

  • Bedre oversikt over egen pensjon
  • Mulighet til å selv velge hvor du har din pensjonssparing
  • Du får med deg opptjent pensjon selv om arbeidsforholdet avsluttes før det har gått 12 måneder
  • Du slipper å betale for administrasjon av pensjonskapitalbevis flere steder

Hvorfor egen pensjonskonto?

Stortinget har vedtatt nye regler omkring pensjon. Når reglene trer i kraft vil alle dine pensjonskapitalbevis automatisk samles på en egen pensjonskonto, med mindre du reserverer deg mot dette. 

Rundt 1,4 millioner nordmenn i privat sektor har i dag innskuddspensjon hos sin arbeidsgiver. Det er arbeidsgiver som betaler alt av kostnader knyttet til dette, men når du slutter i en bedrift overtar du dette ansvaret selv. Det innebærer at du må betale for kostnadene knyttet til forvaltning og administrasjon av din opptjente pensjon hos tidligere arbeidsgiver.

De fleste av oss skifter arbeidssted mer enn én gang i løpet av livet, og har derfor pensjonskapital som forvaltes hos flere pensjonsleverandører. I praksis betyr dette at mange betaler mer enn de må.  For å unngå dette, blir derfor din tidligere opptjente pensjon samlet i pensjonsordningen hos din nåværende arbeidsgiver fra 2021, med mindre du selv aktivt velger noe annet.

Spørsmål og svar om egen pensjonskonto

Har du flere spørsmål om egen pensjonskonto ?

Eller andre spørsmål om pensjon eller forsikring?
Rådgiverne våre hjelper deg gjerne!  

 

Telefon: 73 56 32 00

E-post: danica@danica.no

En god pensjonsordning er gull verdt og gjør din bedrift til en attraktiv arbeidsplass