Egen pensjonskonto gir fordeler for deg

  • Bedre oversikt over egen pensjon
  • Mulighet til å selv velge hvor du har din pensjonssparing
  • Du får med deg opptjent pensjon selv om arbeidsforholdet avsluttes før det har gått 12 måneder
  • Du slipper å betale for administrasjon av pensjonskapitalbevis flere steder

Hvorfor egen pensjonskonto?

Stortinget har vedtatt nye regler omkring pensjon. Når reglene trer i kraft vil alle dine pensjonskapitalbevis automatisk samles på en egen pensjonskonto, med mindre du reserverer deg mot dette. 

Rundt 1,4 millioner nordmenn i privat sektor har i dag innskuddspensjon hos sin arbeidsgiver. Det er arbeidsgiver som betaler alt av kostnader knyttet til dette, men når du slutter i en bedrift overtar du dette ansvaret selv. Det innebærer at du må betale for kostnadene knyttet til forvaltning og administrasjon av din opptjente pensjon hos tidligere arbeidsgiver.

De fleste av oss skifter arbeidssted mer enn én gang i løpet av livet, og har derfor pensjonskapital som forvaltes hos flere pensjonsleverandører. I praksis betyr dette at mange betaler mer enn de må.  For å unngå dette, blir derfor din tidligere opptjente pensjon samlet i pensjonsordningen hos din nåværende arbeidsgiver fra 2021, med mindre du selv aktivt velger noe annet.