Gå til hovedinnhold

Hva er egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto er en lovendring med virkning fra februar 2021.
Formålet med egen pensjonskonto er å gjøre din pensjon mer oversiktlig og tilgjengelig. Derfor samles all innskuddspensjon fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) automatisk hos din nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Når dine avtaler blir samlet på en plass blir dine utgifter i forvaltnings – og administrasjonskostnader redusert, det betyr mer pensjon tilbake for hver sparte krone.

Egen pensjonskonto gir fordeler for deg

 • Bedre oversikt over egen pensjon
 • Mulighet til å selv velge hvor du har din pensjonssparing
 • Du får med deg opptjent pensjon selv om arbeidsforholdet avsluttes før det har gått 12 måneder
 • Du slipper å betale for administrasjon av pensjonskapitalbevis flere steder

Hvorfor egen pensjonskonto?

Stortinget har vedtatt nye regler omkring pensjon. Når reglene trer i kraft vil alle dine pensjonskapitalbevis automatisk samles på en egen pensjonskonto, med mindre du reserverer deg mot dette. 

Rundt 1,4 millioner nordmenn i privat sektor har i dag innskuddspensjon hos sin arbeidsgiver. Det er arbeidsgiver som betaler alt av kostnader knyttet til dette, men når du slutter i en bedrift overtar du dette ansvaret selv. Det innebærer at du må betale for kostnadene knyttet til forvaltning og administrasjon av din opptjente pensjon hos tidligere arbeidsgiver.

De fleste av oss skifter arbeidssted mer enn én gang i løpet av livet, og har derfor pensjonskapital som forvaltes hos flere pensjonsleverandører. I praksis betyr dette at mange betaler mer enn de må.  For å unngå dette, blir derfor din tidligere opptjente pensjon samlet i pensjonsordningen hos din nåværende arbeidsgiver fra 2021, med mindre du selv aktivt velger noe annet.

Spørsmål og svar om egen pensjonskonto

 • Hva er pensjonskapitalbevis?

  Når du slutter i en jobb hvor du har hatt innskuddspensjon, utstedes et pensjonskapitalbevis. Dette inneholder det som har blitt betalt inn på din tjenestepensjon av din tidligere arbeidsgiver.

  Har du hatt flere arbeidsgivere med en innskuddspensjonsordning, vil du kunne ha flere pensjonskapitalbevis. For å få en bedre oversikt og kutte ned på kostnadene knyttet til forvaltning og administrasjon, kan det lønne seg å samle alle dine pensjonskapitalbevis hos én leverandør.

  Les mer om pensjonskapitalbevis her

 • Hva er fordelene med egen pensjonskonto?

  I dag er det kun et fåtall som tar aktive valg knyttet til sin pensjon, herunder å samle sine pensjonskapitalbevis. Dette til tross for at det kan lønne seg kostnadsmessig. 

  Når egen pensjonskonto innføres samles alle pensjonskapitalbevis automatisk hos én pensjonsforvalter. For deg betyr dette bedre oversikt og lavere forvaltnings- og administrasjonskostnader enn om du har flere pensjonsforvaltere. Du vet hva du har av opptjent pensjon og hva du kan forvente å få utbetalt den dagen du går av med pensjon. Du får også mer å investere for, samt mer effektiv forvaltning, noe som gir mer pensjon for hver sparte krone. 

 • Hva skjer når egen pensjonskonto innføres?
  Når egen pensjonskonto innføres, vil alt du har av opptjent pensjon fra tidligere arbeidsforhold automatisk samles på én konto (egen pensjonskonto) i nåværende arbeidsgivers pensjonsordning. Dette gjelder både tidligere opptjent pensjonskapitalbevis og din aktive innskuddsordning hos nåværende arbeidsgiver, med mindre du har reservert deg mot det. 
 • Når kommer egen pensjonskonto?
  Vi forventer ikrafttredelse av egen pensjonskonto 1. januar 2021. Selve opprettelsen av kundenes pensjonskontoer forventes imidlertid først å starte fra 1. februar 2021.


 • Hva gjør jeg når egen pensjonskonto innføres?

  Du har tre valg ved innføringen av egen pensjonskonto.

  1. Ikke gjøre noe som helst. 
   Da vil det du har av opptjent pensjon så langt i arbeidslivet automatisk samles hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør.
  2. Samle pensjonen din hos det selskapet du selv ønsker. 
   Din arbeidsgiver betaler da inn din innskuddspensjon til den leverandøren du har valgt.
  3. Spre din oppsparte pensjon hos flere pensjonstilbydere. 
   Du trenger ikke låse deg til en tilbyder, men merk deg da at du må betale kostnader hos de aktuelle tilbyderne som ikke dekkes av din arbeidsgiver.
 • Må jeg gjøre noe for å samle alt på egen pensjonskonto?
  Nei, alle pensjonskapitalbevis du måtte ha når loven trer i kraft, overføres automatisk til leverandøren din nåværende arbeidsgiver benytter seg av for innskuddspensjon. Overføringen av dine pensjonskapitalbevis vil skje innen tre måneder etter at etter at du har mottatt skriftlig informasjon om ny ordning fra arbeidsgiver eller fra pensjonsleverandør på vegne av arbeidsgiver.
 • Hva skjer hvis jeg reserverer meg mot å flytte tidligere opptjent pensjon?
  Du kan reservere deg mot å få overført tidligere opptjent pensjon til pensjonsordningen du har via nåværende arbeidsgiver. Velger du å reservere deg mot flytting, blir avtalene liggende hos pensjonsleverandørene du har i dag.
 • Hva gjør jeg hvis jeg vil ha innskudspensjonen min en annen plass enn hos min arbeidsgivers leverandør?
  Du kan velge å bruke en annen leverandør enn den arbeidsgiveren din har avtale med for oppsparing av din innskuddspensjon. 
 • Hvor vil jeg finne pensjonskonto når endringene trer i kraft?
  Du finner din egen pensjonskonto hos den leverandøren du eller din arbeidsgiver har inngått innskuddspensjonsavtale med. Du vil også, som i dag, få en oversikt over din samlede pensjon på nettsidene til Norsk Pensjon.
 • Hvem betaler for forvaltningen av pensjonsmidlene når endringene trer i kraft?
  Du som arbeidstaker må betale for forvaltning av de pensjonsmidler som stammer fra tidligere arbeidsforhold, mens din arbeidsgiver må betale for forvaltningen av pensjonen du tjener opp i ditt nåværende arbeidsforhold. 
 • Hva skjer hvis jeg får ny arbeidsplass?
  Når du blir innmeldt i pensjonsordningen hos din nye arbeidsgiver, flyttes alt av pensjonskapitalbevis til den nye leverandøren med mindre du har reservert deg mot dette eller aktivt valgt en annen leverandør.
 • Hva skjer om jeg sier opp jobben før det har gått 12 måneder?
  Her er regelverket endret til fordel for deg som arbeidstaker. Tidligere var det slik at du ikke fikk med deg pensjonsopptjening for den aktuelle ansettelsesperioden hvis du sluttet i jobben før det hadde gått 12 måneder. Under det nye regelverket vil du nå få med deg opptjent pensjonskapital fra første dag.

Har du flere spørsmål om egen pensjonskonto ?

Eller andre spørsmål om pensjon eller forsikring?
Rådgiverne våre hjelper deg gjerne!  

 

Telefon: 73 56 32 00

E-post: danica@danica.no

En god pensjonsordning er gull verdt og gjør din bedrift til en attraktiv arbeidsplass