Kort om Barnepensjon

  • Barnepensjon kan fastsettes som prosent av den ansattes lønn eller
    prosent av folketrygdens grunnbeløp (G).
  • Utbetalingen starter når den ansatte dør og opphører
    senest når barnet fyller 18 eller 21 år.
  • Barnepensjon er en løpende utbetaling til  barn av avdød ansatt under
    en bestemt alder - 18 eller 21 år.