• Ektefelle- og samboerpensjon fastsettes som prosent av den ansattes lønn, maks 20% av lønn 
  • Utbetalingen starter når den ansatte dør, og utbetales månedlig til ektefelle/samboer fyller 77 år , 82 eller som en livsvarig utbetaling. Dette bestemmes av bedriftens pensjonsavtale
  • Utbetalingen avkortes i henhold til antall mulige år i bedriftens pensjonsordning og denne regnes fra ansettelsesdato.
    Full utbetaling krever 30 års mulig opptjening
  • Pensjonsavtalen avgjør om samboere har lik rettighet som ektefelle.