Gruppeliv (livsforsikring)

- den viktigste forsikringen du kan gi til dine ansatte

 

  • Velg forsikringssum ut fra lønn eller ut fra folketrygdens grunnbeløp (G).
  • Ansatte som oppfyller kravene for medlemskap inkluderes i forsikringen.
  • Erstatning utbetales uansett dødsårsak, tid og sted.
  • Opphørsalder kan være mellom 55 og 67 år,
    men alder må være lik for alle i samme gruppe.
  • Forsikringssummen utbetales til de etterlatte, eller til den som er begunstiget.
  • Det kan avtales at ordningen skal inneholde et barnetillegg.

Begunstigelse

De ansatte kan selv velge hvem forsikringssummen skal utbetales til ved å oppgi en eller flere begunstigede. Dersom det ikke foreligger begunstigelse regulerer Forsikringsavtalelovens §15-1 hvem som har rett til forsikringssummen.

 


Nedtrapping

Det kan avtales at hovedforsikringssummen nedtrappes med saldo på innskuddspensjon eller som en prosentvis nedtrapping fra 44 til 60 år. Dette betyr at ansatte som nærmer seg 60 år vil få en lavere utbetaling ved dødsfall.