Kort om Innskuddsfritak

  • Lovpålagt forsikring, inkludert i pensjonsavtalen,
    som sikrer innskudd til pensjon ved langvarig sykdom eller uførhet. 
  • Det er vi som forsikringsselskap som
    betaler den ansattes pensjon (Innskuddsfritak) 
  • Det er graden av uførhet som bestemmer innbetalingens størrelse. 

 


Hva betyr innskuddsfritak?

Det er din arbeidsgiver som betaler inn til din pensjon når du står i jobb. Denne innbetalingen er en viss prosentdel av din lønn, og dette er en del av de pengene du skal leve av når du blir pensjonist. 

Noen ganger blir ikke livet helt som en har tenkt seg. Mange opplever å bli stående utenfor arbeidslivet over lang tid og for noen blir denne tilværelsen permanent. Hva skjer så med disse innbetalingene som skal være med å sikre deg en økonomisk trygg alderdom?

Dette scenarioet er heldigvis inkludert i loven om innskuddspensjon hvor forsikringen "Innskuddsfritak" defineres som lovpålagt.  Forsikringen innebærer at vi som forsikringsselskap fortsetter å innbetale de avtalte pensjonsinnskuddene til deg hvis du blir ufør. Det betyr at du får pensjonsinnskudd som avtalt selv om arbeidsgiver er fristilt fra sin plikt til å  innbetale til din pensjon.  

Dette er utsatt lønn - hva med dagens inntekt? 

Husk at dette er utsatt lønn som du ikke får nytte av før du blir 62 år. Derfor er det viktig at du tenker over hvordan du og familien din vil leve hvis du får inntekten din drastisk redusert- i dag. Les mer om våre forsikringer her.