Kort om Uførerente

  • Uførerente kan fastsettes som maksimalt 80 % av de ansattes lønn opp til 30G.
  • Det gjøres fradrag for utbetaling fra folketrygden og eventuell uførepensjon.
  • Uførerente kan tilknyttes enkelte grupper i bedriften.

Uførerente har hovedsakelig tre bruksområder

1. Høytlønte grupper i bedriften
Uførerenten dekker lønn fra 12 til 30 G (folketrygdens grunnbeløp) ved uførhet. For lønn over 12G gis det ingen dekning fra folketrygd eller uførepensjon.

2. Definerte grupper i bedriften
Det er mulig for bedriften å ha flere forskjellige grupper i ordningen med uførerente. Man kan for eksempel dele opp medlemmer, ledere og direktører i forskjellige grupper med ulik størrelse på utbetalingen. Det også mulig å ha uførerente kun for enkeltgrupper.

3. Overbygging på uførepensjon
Uførerenten kan dekke opp til 80 % av lønn opp til 30G, i motsetning til uførepensjon som maksimalt dekker 71 % ved lønn på 12G.

 

 

Skatteregler