Å ha et aktivt forhold til hvilket investeringsvalg du velger kan over tid bety økt fortjeneste på din sparing. Likevel er det viktig at du tilpasser investeringsvalget til deg og din økonomiske situasjon og hvilken risiko du er komfortabel med å ta. 

I Danica har du mulighet til å sette bort forvaltningen fullt og helt til oss eller selv velge prefererte fond fra vårt fondsunivers. 

Vi tilbyr tre ulike investeringsvalg
Danica Valg, Danica Balanse og Åpen profil