Fondsmenyen vår består av håndplukkede fond

fra et utvalg av markeder.

 

Danica Fondsoversikt

Du kan fritt velge fond fra vår omfattende fondsmeny og sette sammen din investeringsportefølje. Avkastningen på din pensjonssparing gjenspeiles direkte i dine investeringsvalg. På min side kan du daglig følge utviklingen på din pensjonssparing og gratis gjøre fondsbytte når du selv vil.

Du kan velge mellom følgende fondstyper: pengemarkeds- og obligasjonsfondaksjefond eller kombinasjonsfond. Hva du velger avhenger av ditt formål med sparingen og ditt forhold til risiko og avkastning.

 

1. Pengemarkeds- og obligasjonsfond
Fondene investerer hovedsaklig i rentebærende papirer utstedt eller garantert av stat, kommuner eller større norske industriselskap. Våre globale obligasjonsfond investerer i tillegg i større utenlandske selskaper med varierende kredittrisiko.
  • for deg med sparehorisont på ett til fem år
  • for deg som ønsker stabilitet fremfor meravkastning
  • forventet avkastning på 1-2 % mer enn banksparing

2. Aksjefond
  • for deg med sparehorisont på fem år eller lenger
  • sparemidlene blir godt fordelt i aksjemarkedet
  • forventet avkastning på 4-6 % mer enn banksparing

3. Kombinasjonsfond
  • for deg med sparehorisont på tre år eller mer
  • pengene plasseres i penge-, obligasjons- og aksjemarkedet
  • risikoen anses som lav over tid på grunn av stor spredning i ulike markeder og fond

 

Snakk med oss om sparing

Ring 73 56 32 00

eller send en epost til danica@danica.no