Hvordan fungerer Innskuddspensjon?

Innskuddet er en viss prosent av lønn som bestemmes av bedriften. Innskuddene blir plassert på en sparekonto som de ansatte selv eier. Med Danica Innskuddspensjon kan de ansatte selv bestemme hvordan pengene på pensjonskontoen skal forvaltes ved å velge det som passer sin egen alder og risikovilje. 

 

Hvor mye kan bedriften spare?

Alle bedrifter må opprette en pensjonsordning for sine ansatte. Det kan spares inntil 7 % av lønn opp til 12G, og et tillegg på 18,1 % av lønn mellom 7,1-12G. Folketrygdens grunnbeløp (G) 111 477,-. Ved dødsfall utbetales pensjonskapitalen til den ansattes etterlatte.  


Forsikringsdekninger knyttet til innskuddspensjon

Innskuddsfritak er en obligatorisk forsikringsdekning for innskuddspensjon som sikrer de ansatte fortsatt innbetaling av innskudd ved uførhet. I tillegg er det mulig å tilknytte flere forsikringer som sikrer de ansatte og deres etterlatte økonomisk trygghet ved uførhet og død.

Fordeler for den ansatte

  • De ansatte får tilgang til lønnsomme investeringsprofiler innen innskuddspensjon.
  • De ansatte får full kontroll over sin pensjon via Min side.
  • Innskuddsfritak sikrer fortsatt oppsparing til innskuddspensjon ved uførhet.
  • Pensjonskapitalen utbetales til de etterlatte ved dødsfall.

Fordeler for bedriften 

  • Bedriften får skattefradrag for all innbetaling i forbindelse med pensjonsordningen.
  • Enkelt ajourhold i Bedriftsportalen.
  • Vi sørger for at de ansatte får relevant og forståelig informasjon.