Gå til hovedinnhold

Pensjon for selvstendig næringsdrivende

Det er mange fordeler med å være sin egen sjef, men for pensjonen din trenger det ikke være gunstig. Heldigvis kan du selv opprette sparing som er øremerket din egen pensjon og samtidig få skattefordeler på kjøpet. 

To måter å spare til egen pensjon 
Som selvstendig næringsdrivende er det viktig å sette av penger til fremtiden. Der hvor andre har en arbeidsgiver som ivaretar dette, må du selv sørge for å ha nok å leve for den dagen du slutter å jobbe.

For deg som selvstendig næringsdrivende har du to muligheter å spare til fremtidig pensjon. Sparing som privatperson eller sparing via bedriften din i en innskuddspensjonsavtale.

 

Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende
Ved å opprette en pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende kan du øke din fremtidige pensjon og samtidig oppnå skattefradrag. En innskuddspensjonsavtale er et godt alternativ for deg som har en lønn på 7,1 G (708 992 kr) eller høyere og generelt sett god økonomi. Du kan spare inntil 7% av inntekten mellom 1-12 G. Har du ikke ansatte, er det frivillig å opprette pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende. 

For selvstendig næringsdrivende med lønn under 7,1 G vil sparing i en innskuddspensjonsavtale redusere opptjeningen fra folketrygden. Du bør derfor vurdere om sparing som privat person er et bedre alternativ for deg. Noen faktorer som du bør se på er: hvordan økonomien i bedriften er, om du har planer om å gjøre større investeringer i næringen og om du har behov for fleksible løsninger for inn- og utbetalinger. Du kan lese mer om våre private spareavtaler nedenfor. 


Hva inngår i en innskuddspensjonsavtale
En innskuddspensjonsavtale inneholder en obligatorisk forsikringsdekning som sikrer deg fortsatt innbetaling av innskudd hvis du blir ufør. I tillegg er det mulig å tilknytte flere forsikringer som gir økonomisk trygghet ved uførhet og død. Innskuddspensjon er penger du skal leve av når du blir gammel, men det er viktig at du stiller deg spørsmål om hva du skal leve av nå, hvis du blir ufør. 

Fradrag
Pensjonssparingen gir fullt fradrag i næringsinntekten for innbetalt beløp. 
 
Utbetaling
Du kan velge å ta ut pensjon fra 62 år. Pensjonen utbetales månedlig. Hvor stor pensjonen blir, avhenger av innbetalingens størrelse og avkastning.

Fordeler

 • Pensjonssparingen gir fult fradrag i næringsinntekten for innbetalt beløp. 
 • Rimeligere forsikringsløsninger enn som privatperson.
 • Ved uførhet sikrer vi fortsatt oppsparing til din alderspensjon.
 • Ingen formuesskatt på oppspart kapital.
 • Ingen skatt på på den løpende avkastningen før man tar ut pensjonen.

IPS - Individuell pensjonssparing

Som selvstendig næringsdrivende kan du velge å spare privat fremfor å starte en innskuddspensjonsavtale.

 

 Les mer her

Fondskonto

Som selvstendig næringsdrivende kan du velge å spare privat fremfor å starte en innskuddspensjonsavtale.

 

Les mer her

Innformasjon om innskudspensjon for selvstendig næringsdrivende

 • Pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende
  En innskuddspensjon kjennetegnes ved at det årlig spares et bestemt beløp til fremtidig alderspensjon. Beløpet er definert som en prosentsats av lønn. 
  Det opprettes en pensjonskonto og midlene investeres i investeringsprofiler. Innskudd og avkastning bestemmer størrelsen på den fremtidige alderspensjonen.


 • Innskudsplan

  Selvstendig næringsdrivende kan sette av inntil 7 prosent av næringsinntekten mellom 1 G og 12 G til pensjonssparing.

  Det samme gjelder også for personlig deltaker i deltakerliknet selskap eller for ansatt eier av aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, samt for frilanser.  G står for grunnbeløpet i folketrygden og justeres 1. mai hvert år.

 • Investering og fondsvalg

  De ansatte bestemmer selv hvordan deres pensjonskapital skal investeres. I Danica Pensjon tilbyr vi to ulike investeringsformer: Danica Balanse og Dancia Valg. Fondsbytte er gratis.

 • Utbetaling

  Pensjon kan tas ut fra 62 år. Ved valgt utbetalingsalder bestemmer man selv over hvor land tid pensjonen skal utbetales. Minstekravet er at pensjonen skal utbetales i 10 år, og frem til fylte 77 år. Hvis saldoen er lav, forkortes utbetalingstiden. Maksimal utbetalingstid er 25 år. Utbetalingene gjøres månedlig ved gradvis salg av de fondsandeler som utgjør pensjonskapitalen.

 • Utmelding

  Ved utmelding får den ansatte med seg pensjonskapitalen dersom han/hun har vært medlem av pensjonsordningen i 12 måneder eller mer. Ved medlemstid under 12 måneder overføres pensjonskapitalen til bedriftens innskuddsfond.

 • Dødsfall

  Ved død benyttes pensjonskapital til pensjon til avdødes barn og ektefelle/samboer/registrert partner. Det vil i første omgang bli utbetalt til barn under 21 år. Hvis avdøde ikke har barn under 21 år, vil pengene bli utbetalt til samboer/ ektefelle/registrert partner eller til dødsboet.

 • Uførhet

  Innskudsfritaket som skal sikre fortsatt innbetaling av innskudd ved uførhet er obligatorisk. Ved uførhet på minst 20%, vil Danica Pensjon ta over inbetalingen av innskud til sparing for bedriften. Innskudsfritaket graderes i henhold til uføregrad

 • Forsikringsdekninger

  Det er mulig å knytte forsikringsdekninger som uførepensjon og  barnepensjon til pensjonsavtalen.

   

  Les mer om forsikringer

 • Kostnader

  Omkostninger faktureres bedriften sammen med faktura for innbetaling av innskudd

 • Skattemessige forhold

  Bedriften må betale arbeidsgiveravgift for innbetalinger til pensjonsordnignen. Innbetalingene gir bedriften fradragsrett.

  For den ansatte er det ingen inntektsskatt, formueskatt eller skatt på avkastning. Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt.Hva kan vi hjelpe deg med ?

En god pensjonsordning er gull verdt og gjør din bedrift til en attraktiv arbeidsplass