Pensjon for selvstendig næringsdrivende

Det er mange fordeler med å være sin egen sjef, men for pensjonen din trenger det ikke være gunstig. Heldigvis kan du selv opprette sparing som er øremerket din egen pensjon og samtidig få skattefordeler på kjøpet. 

To måter å spare til egen pensjon 

Som selvstendig næringsdrivende er det viktig å sette av penger til fremtiden. Der hvor andre har en arbeidsgiver som ivaretar dette, må du selv sørge for å ha nok å leve for den dagen du slutter å jobbe. Du har to alternativer å velge mellom og det er din inntekt som avgjør hvilken som er best egnet for deg. 

 

Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende
Ved å opprette en pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende kan du øke din fremtidige pensjon og samtidig oppnå skattefradrag. Det er frivillig å opprette pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende. Du kan spare inntil 7 % av inntekt mellom 1-12G.

 

Innskuddsfritak er en obligatorisk forsikringsdekning for innskuddspensjon som sikrer deg fortsatt innbetaling av innskudd hvis du blir ufør. I tillegg er det mulig å tilknytte flere forsikringer som gir økonomisk trygghet ved uførhet og død.  Innskuddspensjon er penger du skal leve av når du blir gammel, men det er viktig at du  stiller deg spørsmål om hva du skal leve av , hvis du blir ufør. 

 

Vi anbefaler innskuddspensjon for deg som tar ut lønn over 7,1G, som er 101 351,-.  Hvis du tar ut lønn mindre enn 708 922 kr anbefaler vi IPS for selvstendig næringsdrivende. Grunnen til dette er at du mister opptjening i Folketrygden. Les mer om IPS her

 
Fradrag
Pensjonssparingen gir fullt fradrag i næringsinntekten for innbetalt beløp. 
 
Utbetaling
Du kan velge å ta ut pensjon fra 62 år. Pensjonen utbetales månedlig. Hvor stor pensjonen blir, avhenger av innbetalingens størrelse og avkastning.

Fordeler

 • Bedriften får tilgang til en av Norges mest lønnsomme investeringsprofiler innen innskuddspensjon. 
 • Hele 14 % av alle bedrifter med innskuddspensjon i Norge har valgt oss som sin pensjonsleverandør.
 • Full kontroll og god oversikt over pensjonsordningen via Danica Bedriftsportal.
 • Innskuddsfritak sikrer fortsatt oppsparing til alderspensjon ved uførhet.
 • Uførepensjon kan tilknyttes ordningen og utgiftsføres.
 • Pensjonskapitalen utbetales til de etterlatte ved dødsfall.Individuel Pensjon Sparing - Selvstendig næringsdrivende

Vi anbefaler å spare i IPS for selvstendige næringsdrivende som har inntekt under 700 000,-

 

 Les mer her

Innskudspensjon - Selvstendig næringsdrivende

Vi anbefaler selvstendig næringsdrivende å spare i Innskudspensjon om inntekten er stabil  og over 700 000,-

Les mer her

Innformasjon om innskudspensjon for selvstendig næringsdrivende

 • Pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende
  En innskuddspensjon kjennetegnes ved at det årlig spares et bestemt beløp til fremtidig alderspensjon. Beløpet er definert som en prosentsats av lønn. 
  Det opprettes en pensjonskonto og midlene investeres i investeringsprofiler. Innskudd og avkastning bestemmer størrelsen på den fremtidige alderspensjonen.


 • Innskudsplan

  Selvstendig næringsdrivende kan sette av inntil 7 prosent av næringsinntekten mellom 1 G og 12 G til pensjonssparing.

  Det samme gjelder også for personlig deltaker i deltakerliknet selskap eller for ansatt eier av aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, samt for frilanser.  G står for grunnbeløpet i folketrygden og justeres 1. mai hvert år.

 • Investering og fondsvalg

  De ansatte bestemmer selv hvordan deres pensjonskapital skal investeres. I Danica Pensjon tilbyr vi to ulike investeringsformer: Danica Balanse og Dancia Calg. Fondsbytte er gratis.

 • Utbetaling

  Pensjon kan tas ut fra 62 år. Ved valgt utbetlaingsalder bestemmer man selv over hvor land tid pensjonen skal utbetales. Minstekravet er at pensjonen skal utbetales i 10 år, og frem til fylte 77 år. Hvis saldoen er lav, forkortes utbetalingstiden. Maksimal utbetalingstid er 25 år. Utbetlaingene gjøres månedlig ved gradvis salg av de fondsandeler som utgjør pensjonskapitalen.

 • Utmelding

  Ved utmelding får den ansatte med seg pensjonskapitalen dersom han/hun har vært medlem av pensjonsordningen i 12 måneder eller mer. Ved medlemstid under 12 måneder overføres pensjonskapitalen til bedriftens innskuddsfond.

 • Dødsfall

  Ved død benyttes pensjonskapital til pensjon til avdødes barn og ektefelle/samboer/registrert partner. Pensjons-kapitalen vil i første omgang bli utbetalt til barn under 21 år. Hvis avdøde ikke har barn under 21 år, vil pengene bli utbetalt til samboer/ ektefelle/registrert partne eller til dødsboet.

 • Uførhet

  Innskudsfritaket som skal sikre fortsatt innbetaling av innskudd ved uførhet er obligatorisk. Ved uførhet på minst 20%, vil Danica Pensjon ta over inbetalingen av innskud til sparing for bedriften. Innskudsfritaket graderes i henhold til uføregrad

 • Forsikringsdekninger

  Det er mulig å knytte forsikringsdekninger som uførepensjon og  barnepensjon til pensjonsavtalen.

   

  Les mer om forsikringer

 • Kostnader

  Omkostnigner faktureres bedriften sammen med faktura for innbetaling av innskudd

 • Skattemessige forhold

  Bedriften må betale arbeidsgiveravgift for innbetlainger til pensjonsordnignen. Innbetalingene gir bedriften fradragsrett.

  For den ansatte er det ingen inntektsskatt, formueskatt eller skapp på avkstning. Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt.Hva kan vi hjelpe deg med ?

En god pensjonsordning er gull verdt og gjør din bedrift til en attraktiv arbeidsplass