To måter å spare til egen pensjon 
Som selvstendig næringsdrivende er det viktig å sette av penger til fremtiden. Der hvor andre har en arbeidsgiver som ivaretar dette, må du selv sørge for å ha nok å leve for den dagen du slutter å jobbe.

For deg som selvstendig næringsdrivende har du to muligheter å spare til fremtidig pensjon. Sparing som privatperson eller sparing via bedriften din i en innskuddspensjonsavtale.

 

Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende
Ved å opprette en pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende kan du øke din fremtidige pensjon og samtidig oppnå skattefradrag. En innskuddspensjonsavtale er et godt alternativ for deg som har en lønn på 7,1 G (791 487 kr) eller høyere og generelt sett god økonomi. Du kan spare inntil 7% av inntekten mellom 1-12 G. Har du ikke ansatte, er det frivillig å opprette pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende. 

For selvstendig næringsdrivende med lønn under 7,1 G vil sparing i en innskuddspensjonsavtale redusere opptjeningen fra folketrygden. Du bør derfor vurdere om sparing som privat person er et bedre alternativ for deg. Noen faktorer som du bør se på er: hvordan økonomien i bedriften er, om du har planer om å gjøre større investeringer i næringen og om du har behov for fleksible løsninger for inn- og utbetalinger. Du kan lese mer om våre private spareavtaler nedenfor. 


Hva inngår i en innskuddspensjonsavtale
En innskuddspensjonsavtale inneholder en obligatorisk forsikringsdekning som sikrer deg fortsatt innbetaling av innskudd hvis du blir ufør. I tillegg er det mulig å tilknytte flere forsikringer som gir økonomisk trygghet ved uførhet og død. Innskuddspensjon er penger du skal leve av når du blir gammel, men det er viktig at du stiller deg spørsmål om hva du skal leve av nå, hvis du blir ufør. 

Fradrag
Pensjonssparingen gir fullt fradrag i næringsinntekten for innbetalt beløp. 
 
Utbetaling
Du kan velge å ta ut pensjon fra 62 år. Pensjonen utbetales månedlig. Hvor stor pensjonen blir, avhenger av innbetalingens størrelse og avkastning.

Fordeler

  • Pensjonssparingen gir fult fradrag i næringsinntekten for innbetalt beløp. 
  • Rimeligere forsikringsløsninger enn som privatperson.
  • Ved uførhet sikrer vi fortsatt oppsparing til din alderspensjon.
  • Ingen formuesskatt på oppspart kapital.
  • Ingen skatt på på den løpende avkastningen før man tar ut pensjonen.