Fordeler

 • Du får utgiftsført pensjonssparingen.
 • Bedriften får tilgang til en av Norges mest lønnsomme investeringsprofiler innen innskuddspensjon.
 • Full kontroll og god oversikt over pensjonsordningen via Danica Bedriftsportal.
 • Innskuddsfritak sikrer fortsatt oppsparing til alderspensjon ved uførhet.
 • Uførepensjonen kan tilknyttes ordningen og utgiftsføres.
 • Pensjonskapitalen utbetales til de etterlatte ved dødsfall.

 

Kontakt oss om din pensjon

Pensjon for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende har ikke det samme sikkerhetsnettet som lønnsmottakere. Derfor er det viktig at den enkelte selv sikrer seg en god økonomi i pensjonisttilværelsen gjennom én eller flere former for sparing.

 

Inntekten avgjør hva som er gunstig
Dette skyldes i all hovedsak at personinntekt som overstiger 7,1 G ikke gir opptjening i Folketrygden. I tillegg vil fradraget være langt mer gunstig når inntekten er høy, ettersom skattesatsen er høyere dess mer du tjener.


Hvis du derimot har en personinntekt som er under 7,1 G, bør du i mange tilfeller i stedet spare i IPS.

Om pensjonsordningen

 • Den gir svært gunstige skattefordeler.
 • anbefalt for deg som har lønn over 7,1 G.
 • Du har mulighet til å spare  op til 7 prosent av lønn mellom 1 og 12 G.
 • Du bestemmer selv hvordan pengene skal forvaltes ved å velge mellom ulike spareprofiler.
 • Innskuddene, og den avkastningen du oppnår på disse midlene, utgjør din fremtidige pensjon.
 • Du kan ta ut pensjonen fra du har fylt 62 år.