IPS for Selvstendig næringsdrivende 

Driver du enkeltmansforetak, er det ingen som sparer pensjon for deg. Hvis du vil ha mer i pensjon enn det du er sikret fra Folketrygden, må du gjøre det selv.
Vi anbefaler IPS for selvstendig næringsdrivende som har under 7,1G i lønn

  • Du kan spare opptil 40 000 i året og få en skatteutsettelse på inntil 8 800 kroner
  • Det er ingen formueskatt, og det er ingen skatt på avkastningen i spareperioden
  • Pengene er bundet til du er 62 år
  • Du bestemmer selv når du vil stoppe sparingen eller om du vil endre på sparebeløpet underveis
  • Utbetlingen beskattes som alminnelig inntekt (22%)
  • Du får full utbetaling fra folketrygden

 


Vi anbefaler å sette av skattefordelen til vidre sparing slik at du får utnyttet fordelen til å få best mulig pensjon

En god pensjonsordning er gull verdt og gjør din bedrift til en attraktiv arbeidsplass