Forsikringsagenter

​Offentlig register for Danica Pensjon i henhold til Lov av 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling.

Danske Bank   
Country Manager Trond F. Mellingsæter
Organisasjonsnr. 977 074 010
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet (Norge/Danmark)

If Skadeforsikring NUF
Ansvarlig for forsikringsvirksomheten Ivar Martinsen
Organisasjonsnr. 981 290 666
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet
Eika Kapitalforvaltning  
Adm. direktør Bjørn Slåtto
Organisasjonsnr. 979 561 261 
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet
​Nettside Eika Kapitalforvaltning

Codan Forsikring NUF  
Adm. direktør Stefan Pedersen Langva
Organisasjonsnr. 991 502 491
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet
​Nettside ​​Codan Forsikring
SMB Tjenester AS  
Adm. direktør Merete Jünge 
Organisasjonsnr. 968 290 983 
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet
​Nettside

Forsikringsagenter