Forsikringsagenter

​Offentlig register for Danica Pensjon i henhold til Lov av 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling.

Danske Bank   
Country Manager Trond F. Mellingsæter
Organisasjonsnr. 977 074 010
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet (Norge/Danmark)

If Skadeforsikring NUF
Ansvarlig for forsikringsvirksomheten Ivar Martinsen
Organisasjonsnr. 981 290 666
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet
Eika Kapitalforvaltning  
Adm. direktør Bjørn Slåtto
Organisasjonsnr. 979 561 261 
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet
​Nettside Eika Kapitalforvaltning

Pareto Wealth Management AS  
Adm. direktør Rune Wassum
Organisasjonsnr. 884 119 162 
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet
​Nettside Pareto Wealth Management

Tide Forsikring AS  
Adm. direktør Jan Terje Hestås
Organisasjonsnr. 991 921 737 
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet
​Nettside ​​Tide Forsikring
  
Codan Forsikring NUF  
Adm. direktør Stefan Pedersen Langva
Organisasjonsnr. 991 502 491
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet
​Nettside ​​Codan Forsikring
SMB Tjenester AS  
Adm. direktør Merete Jünge 
Organisasjonsnr. 968 290 983 
Etableringsadgang Norge
Adgang til å yte tjenester Norge
Tilsynsmyndighet Finanstilsynet
​Nettside


Forsikringsagenter

 
Danica Pensjonsforsikring AS, Nordregt. 12, N-7011 Trondheim. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.nr: 977465478. Danica Pensjonsforsikring AS har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Les Vilkår for bruk, Behandling av opplysninger og cookies og Danica Pensjons personvernregler. Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, ta kontakt på epost: DPOfunksjon@danica.no, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K