Barnepensjon

Barnepensjon

​Barnepensjon gir økonomisk trygghet for barna dersom den ansatte faller fra.

 
  • ​Løpende utbetaling til etterlatte barn .
  • Barnepensjon er et verdifullt gode i konkurransen om den beste arbeidskraften.

Barnepensjon er en løpende pensjonsutbetaling til etterlatte barn under en bestemt alder, 18 eller 21 år. Barnepensjon utbetales til barn som den ansatte forsørget, eller pliktet å forsørge ved sin død.