Gruppeliv

Gruppeliv

​Gruppeliv er den viktigste forsikringen du kan tegne for dine ansatte.  

 
  • Forsikringssummen utbetales til ansattes etterlatte.
  • Erstatningen er uavhengig av dødsårsak, tid og sted.
  • Forsikringen er fleksibel, og kan tegnes for alle ansatte eller definerte grupper av ansatte.

Danica Gruppeliv er en forsikringsdekning som utbetales som en engangsutbetaling ved dødsfall. Gruppeliv er den viktigste forsikringen du kan tegne for dine ansatte. Forsikringen gjelder uansett dødsårsak, på jobb og fritid.


Begunstigelse

De ansatte kan selv velge hvem forsikringssummen skal utbetales til ved å oppgi en eller flere begunstigede. Dersom det ikke foreligger begunstigelse regulerer Forsikringsavtalelovens §15-1 hvem som har rett til forsikringssummen.

Nedtrapping
Det kan avtales at hovedforsikringssummen nedtrappes med saldo på innskuddspensjon eller som en prosentvis nedtrapping fra 44 til 60 år. Dette betyr at ansatte som nærmer seg 60 år vil få en lavere utbetaling ved dødsfall.

Produktark

Produktark Gruppeliv
 

 

Begunstigelse

Skjema for begunstigelse ​