Uførepensjon

Uførepensjon

​Uførepensjon sikrer de ansatte økonomisk trygghet ved uførhet.

 
  • Gir månedlige utbetalinger ved uførhet.
  • Uførepensjon er for mange like viktig som lønn og andre ansattegoder.
  • Gir deg tryggheten om at de ansatte er godt forsikret.

Endringer i Folketrygden

I 2015 ble det innført et nytt system for uførepensjon fra folketrygden. Den nye ordningen heter uføretrygd, og utgjør 66 % av lønn inntil 6G. Det betyr at den høyeste årlige utbetalingen før skatt fra Folketrygden er om lag 370 000 kroner.
 

​For mange vil uføretrygden fra folketrygden innebære en dramatisk inntektsreduksjon ved uførhet.

 

Muligheter for arbeidsgiver

​ Bedriftenes uførepensjon er tilpasset det nye regelverket slik at de kan tilby sine ansatte en uførepensjon som sikrer tilleggsytelser til folketrygden ved uførhet innenfor gitte maksimale rammer:

  • 3 % av lønn opptil 12G
  • 66 % av lønn mellom 6 og 12G
  • 25 % av G uavhengig av lønn (maksimalt 6 % av lønn)
Totalt kan altså arbeidsgivere sikre at alle ansatte får en samlet uføreytelse på 71-75 % av lønnen, om en utnytter de maksimale rammene i det nye regelverket. I tillegg kan bedriftene velge barnetillegg som gir 4 % av lønn inntil 6G pr barn inntil tre barn.

​