Uførerente

Uførerente

​Uførerente er en uføreforsikring med månedlige utbetalinger.

 
  • Forsikringsdekning med innebygd betalingsfritak.
  • Tilknyttes enkelte grupper i bedriften.
  • Utbetalingen varer så lenge uførheten varer.

 

Uførerente er en uføreforsikring med månedlige utbetalinger som kan tilknyttes bestemte grupper av bedriftens ansatte. Utbetalingen varer så lenge uførheten varer.

 

Uførerente har hovedsakelig tre bruksområder:

1. Høytlønte grupper i bedriften
Uførerenten dekker lønn fra 12 til 30 G (folketrygdens grunnbeløp) ved uførhet. For lønn over 12G gis det ingen dekning fra folketrygd eller uførepensjon.

2. Definerte grupper i bedriften
Det er mulig for bedriften å ha flere forskjellige grupper i ordningen med uførerente. Man kan for eksempel dele opp medlemmer, ledere og direktører i forskjellige grupper med ulik størrelse på utbetalingen. Det også mulig å ha uførerente kun for enkeltgrupper.

3. Overbygging på uførepensjon
Uførerenten kan dekke opp til 80 % av lønn opp til 30G, i motsetning til uførepensjon som maksimalt dekker 71 % ved lønn på 12G.


Skatteregler