Danica Balanse

Danica Balanse er en pensjonssparing hvor vi investerer ut fra ansattes alder og risikovillighet. Investeringsrisikoen er balansert slik at den passer til ansattes alder og ønskede tidspunkt for utbetaling av pensjonssparingen. 
  
 
Nedtrapping av risiko gir trygghet
I begynnelsen av perioden er en større andel av pensjonssparingen plassert i offensive investeringer. Etter hvert som tiden går trappes andelen med offensive investeringer ned i takt med alder og tidspunkt for utbetaling. Dette gir god balanse i investeringene og risikoen reduseres frem mot utbetalingsstart.
 
Ansatte bestemmer selv risikoen
Bedriften velger startprofil, men de ansatte kan endre profil om de ønsker. De kan velge mellom investeringsprofilene Lav, Middels eller Høy. Alle kjennetegnes med at du får høyest andel offensive investeringer som ung og at denne nedvektes over mange år frem mot utbetalingsstart. Vi investerer i både aksjer, renter og andre eiendeler for å oppnå en bedre porteføljesammensetning på din sparing. Dette gir en god balanse mellom forventet avkastning og risiko, og gir muligheten til en bedre avkastning på pensjonssparingen.  
 ​
Les våre vilkår for Danica Balanse 

Danica Balanse

Investeringsprofiler

Lav 

 

Middels

 

Høy