Investeringsvalg

Ved opprettelse av en pensjonsordning vil alle innskudd bli plassert i det investeringsalternativet som er valgt av bedriften.

​Selv om det er bedriften som først tar et investeringsvalg, kan de ansatte i etterkant få mulighet til å velge den investeringsprofilen som passer best for seg. På denne måten kan de ansatte selv påvirke størrelsen på sin fremtidige pensjon. Vi tilbyr to ulike investeringsvalg; Danica Valg og Danica Balanse.

Danica Valg

Danica investerer de ansattes pensjonskapital på bakgrunn av den profilen bedriften eller den ansatte selv har valgt. Du kan velge mellom Forsiktig, Moderat, Offensiv eller 100 % Aksjer. Større andel renter gir lav risiko, mens større andel aksjer gir større avkastningspotensial.  
 
 

Danica Balanse

Med Danica Balanse er investeringsrisikoen balansert slik at den til enhver tid er tilpasset ansattes alder og risikovillighet. Vi plasserer de ansattes pensjonskapital i offensive og defensive investeringer. Bedriften velger en startprofil, men ansatte kan selv endre profil om de ønsker.