Åpen profil

Åpen profil

​Åpen profil er valget for deg som selv vil bestemme hvordan dine pensjonsmidler skal investeres. Du kan fritt velge fond fra vår omfattende fondsmeny og sette sammen din investeringsportefølje. Avkastningen på din pensjonssparing gjenspeiles direkte i dine investeringsvalg. I Danica Nettpensjon kan du daglig følge utviklingen på din pensjonssparing og gratis gjøre fondsbytte når du selv vil.

Du kan velge mellom følgende fondstyper: pengemarkeds- og obligasjonsfond, aksjefond eller kombinasjonsfond. Hva du velger avhenger av ditt formål med sparingen og ditt forhold til risiko og avkastning.

1. Pengemarkeds- og obligasjonsfond
Fondene investerer hovedsaklig i rentebærende papirer utstedt eller garantert av stat, kommuner eller større norske industriselskap. Våre globale obligasjonsfond investerer i tillegg i større utenlandske selskaper med varierende kredittrisiko.


2. Aksjefond

3. Kombinasjonsfond

Fondsmeny
I vår fondsmeny får du muligheten til å velge en rekke fond fra anerkjente og suksessfulle fondsforvaltere. Du kan enkelt finne fond som passer dine ønsker til risiko, avkastning og sparehorisont. Vår omfattende fondsmeny er i tillegg valgt ut med tanke på at både Danica Pensjon og våre kunder enkelt kan sette sammen fondsporteføljer med god risikospredning.

Klikk her for å se vår fondsmeny