Innskuddspensjon

Innskuddspensjon er en spareordning hvor det årlig spares et bestemt beløp til ansattes alderspensjon.

Danica Innskuddspensjon

  • Hele 14 % av alle bedrifter med innskuddspensjon i Norge har valgt oss som sin pensjonsleverandør.
  • Avkastning er blant de beste i pensjonsbransjen.
  • Full kontroll over pensjonsordningen via Danica Bedriftsportal.

Investeringsvalg

  • En av Norges beste til å forvalte innskuddspensjon.
  • Vi tilbyr to ulike investeringsalternativ; Danica Valg og Balanse.

Forsikringsdekninger

  • Gode forsikringer er en konkurransefordel for bedriften.
  • En god forsikringsordning gir økonomisk trygghet for de ansatte.
  • Gir månedlige- og løpende utbetalinger til de etterlatte.
Previous Next
Danica Bedriftsportal
 Bedriftsportalen
Vi gjør pensjon enklere
Få oversikt over bedriftens pensjonsordning via Danica Bedriftsportal. Her kan du enkelt registrere endringer og vedlikeholde pensjonsordningen.
Din bedrift
 Din bedrift
Pensjon for selvstendig næringsdrivende

En pensjonsordning gir deg økonomisk trygghet som pensjonist, samtidig som bedriften får skattefradrag for all innbetaling i forbindelse med pensjonsordningen.