Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende

Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende
Ved å opprette en pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende kan du øke din fremtidige pensjon og samtidig oppnå skattefradrag. Det er frivillig å opprette pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende. Du kan spare inntil 7 % av inntekt mellom 1-12G.

Forsikringsdekninger knyttet til innskuddspensjon
Innskuddsfritak er en obligatorisk forsikringsdekning for innskuddspensjon som sikrer deg fortsatt innbetaling av innskudd ved uførhet. I tillegg er det mulig å tilknytte flere forsikringer som gir økonomisk trygghet ved uførhet og død. 
 
Fradrag
Pensjonssparingen gir fullt fradrag i næringsinntekten for innbetalt beløp. 
 
Utbetaling
Du kan velge å ta ut pensjon fra 62 år. Pensjonen utbetales månedlig. Hvor stor pensjonen blir, avhenger av innbetalingens størrelse og avkastning.

Fordeler

Skatt