Viktig Informasjon til våre kunder

Den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i, har medført at mange bedrifter vil møte store økonomiske utfordringer i tiden som kommer. Vi antar at det er mange bedrifter som kan komme i en situasjon hvor det ikke er likviditet til å betale innskudd og premier.
 
Hvordan vi som livselskap og du som arbeidsgiver, skal forholde oss til de forskjellige scenarioene denne krisen resulterer i, er nå under vurdering gjennom tiltakspakkene som myndighetene har lansert for næringslivet. 
  
En samlet livbransje, i regi av Finans Norge, er nå i dialog med myndighetene om å avklare konsekvenser,  både for deg som kunde og oss som livselskap. 
 
Vi i Danica Pensjon har stor medfølelse for situasjonen mange av våre kunder befinner seg i, og vi vil gjøre vårt ytterste for å finne gode løsninger, innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk. Du vil få mer informasjon fra oss så snart dette er avklart og vi vet hvordan vi skal forholde oss til den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i.
 
Mvh
Steinar Nielsen
Administrerende direktør
Danica Pensjon

 

Nyhet Angående permitteringer

Som et resultat av koronapandemien har mange bedrifter sett seg nødt til å permittere ansatte. Hvilke muligheter ligger i bedriftens pensjonsavtale, og hvordan påvirker en permittering dine ansattes pensjon?
 
Innskuddspensjonslovens hovedregel er at de ansatte skal meldes ut av pensjonsordningen ved permittering på grunn av driftsinnskrenkninger. Det kan imidlertid avtales at de ansatte skal være i ordningen. Hva du har valgt for din bedrift, finner du enten i avtaledokumentene eller ved å snakke med oss.
 
Her er en oversikt over valgmulighetene du har:
 
1. Permitterte ansatte opprettholder sitt medlemskap
Bedriften fortsetter å betale sparing og risikodekninger som før. Bedriften kan beslutte å redusere innskuddsplanen ned til minimumssatsen på 2%. I dette tilfellet må bedriftens styringsgruppe/tillitsvalgte involveres før beslutning.
 
2. Permitterte ansatte opprettholder sitt medlemskap, men sparingen opphører midlertidig
Sparingen bortfaller. Bedriften fortsetter å betale risikodekningene for den ansatte. Denne løsningen krever en endring av avtalen dersom man i utgangspunktet har en avtale om fortsatt medlemskap ved permittering.
I dette tilfellet må også bedriftens styringsgruppe/tillitsvalgte involveres før beslutning. Endringen vil kun gjelde for fremtidige permitteringer. Dette må utføres av oss i Danica og ikke direkte i Bedriftsportalen.
 
3. Melde permitterte ansatte ut av pensjonsordningen
Hvis det er avtalt at de permitterte skal beholde sitt medlemskap ved permittering, må avtalen endres før man kan melde ut. Dersom man skal endre avtalen må bedriftens styringsgruppe/tillitsvalgte involveres før beslutning. Utmeldingen innebærer at det overfor den ansatte vil bli utstedt pensjonskapitalbevis, alle pensjons- og forsikringspremier opphører og den ansatte har rett på å tegne fortsettelsesforsikring.

Kontakt oss
Er du usikker på hva som er den beste løsningen for bedriften og for dine ansatte? Vi hjelper deg med rådgivning og informasjon om hvordan dere rent praktisk skal gå frem.
nger. Forutsetter at du/dere som låntaker(e) har lønnsinngang og bruker kort-/regningsbetaling.

 

Tlf: 73 56 32 00

Kontakt
73563200 

Kontakt oss

Ring til oss Skriv til oss Ris, ros og klager
Chat med oss

Finn svaret

Ofte stilte spørsmål Diverse skjema