Fondsmeny

Fondsmeny

I Danica Pensjon har du tilgang til et bredt og rikholdig fondsutvalg fra de beste forvalterne i markedet. Her finner du også nøkkelinformasjon om hvert enkelt fond. Merk at innholdet ikke lastes ned dersom du bruker Chrome eller Firefox. Vi anbefaler derfor Explorer, enn så lenge.

Du kan endre og velge investeringsvalg ved å logge deg på Danica Nettpensjon.

 Bankkonto

I tillegg til Danica Pensjons innholdsrike fondsvalg, kan vi også tilby en bankkontoplassering. Klikk her for å lese mer om Danica Pensjons bankkonto.


Forklaringer til Omkostninger

Løpende Omkostninger: Alle årlige kostnader og avgifter forvaltningsselskapet tar for å forvalte og administrere fondet.

Distribusjonshonorar: Løpene årlig honorar Danica mottar basert på formidlet kapital til fondet. Honoraret er inkludert i fondets løpende omkostninger.

Resultatbasert honorar: Betinget honorar som blir belastet fondet hvis det gir meravkastning utover en gitt referanseindeks eller nivå. Dette opplyses i fondets prospekt og nøkkelinformasjon.

Kontakt
73563200 

Kontakt oss

Ring til oss Skriv til oss Ris og ros
Chat med oss

Finn svaret

Ofte stilte spørsmål Diverse skjema