Flexipensjon

Flexipensjon

Pensjonssparing med skattefordeler, frihet og fleksibilitet

 
  • Full frihet på inn- og utbetalinger
  • Ingen skatt på avkastning før avtalen utbetales
  • Ingen skatt ved endring av investeringsprofil

De fleste av oss må bidra med egen sparing for å kunne leve slik vi ønsker som pensjonist. Flexipensjon er vårt anbefalte produkt for pensjonssparing. Start sparingen nå og få mer frihet når du blir pensjonist. Pensjonsinntekten din vil avhenge av folketrygd, tjenestepensjon, avkastning, varighet og størrelse på din private sparingen.

Investeringsprofiler
Vi investerer din sparing på bakgrunn av den profilen du selv ønsker. Du velger fritt blant våre sammensatte investeringsprofiler under Danica Valg eller Danica Balanse - vi ordner resten.
 

Fordeler

Produktark og vilkår

Kontakt
73563200 

Kontakt oss

Ring til oss Skriv til oss Ris, ros og klager
Chat med oss

Finn svaret

Ofte stilte spørsmål Diverse skjema