Flexipensjon

Flexipensjon

Pensjonssparing med skattefordeler, frihet og fleksibilitet

 
  • Full frihet på inn- og utbetalinger
  • Ingen skatt på avkastning før avtalen utbetales
  • Ingen skatt ved endring av investeringsprofil

De fleste av oss må bidra med egen sparing for å kunne leve slik vi ønsker som pensjonist. Flexipensjon er vårt anbefalte produkt for pensjonssparing. Start sparingen nå og få mer frihet når du blir pensjonist.

Figuren til høyre viser et eksempel på privat pensjonssparing. Pensjonsinntekten vil avhenge av folketrygd, tjenestepensjon, avkastning, varighet og størrelse på sparingen.

Investeringsprofiler
Vi investerer din sparing på bakgrunn av den profilen du selv ønsker. Du velger fritt blant våre sammensatte investeringsprofiler under Danica Valg eller Danica Balanse - vi ordner resten.
 
Spareavtale
Avtalen opprettes som spareavtale med avtalegiro. Minste sparebeløp er 6 000 kroner i året. I tilegg til fast sparing kan det settes inn engangsbeløp.
 

 

Fordeler

Produktark

Kontakt
73563200 

Kontakt oss

Ring til oss Skriv til oss Ris og ros
Chat med oss

Finn svaret

Ofte stilte spørsmål Diverse skjema