Skattefordeler

Skattefordeler

Våre spareprodukter, IPS, Fleksipensjon, Fondskonto og Investeringskonto, er forsikringsspareprodukter (også kalt unit link) hvor du kan kjøpe og selge fond uten at det utløser skatt. Skatten betales først når pengene tas ut av kontoen, i motsetning til aksjefond hvor du beskattes hver gang du endrer fond.
 
Det er lønnsomt å spare i unit link produkter
Unit link skiller seg ut som et enda bedre sparealternativ enn tidligere. I 2016 ble skatten på gevinst fra unit link redusert fra 27 til 25 %, mens skatten på gevinst av aksjefond økte fra 27 til cirka 29 %. Totalt forventer man at skatten på unit link gradvis reduseres til 22 % i 2018, mens skatt på gevinst av aksjefond kommer til å øke til 32 % i samme periode. Beskatningen blir riktignok noe lavere som følge av skjermingsfradrag, men med dagens lave renter er effekten av skjermingsfradrag liten.

Ingen skatt på fondsbytte med unit link
Dersom du sparer i fond, må du beskatte avkastningen hver gang du endrer fond. Med sparing i unit link kan du bytte investeringsvalg så ofte du vil uten at avkastningen blir beskattet. Først når du ber om å få midlene på unit link kontoen utbetalt - enten hele eller deler av beløpet - beskattes den akkumulerte avkastningen.

Danica tilbyr en bred investeringsmeny. De som har god greie på fond, kan selv plukke aksje- og rentefond, og sette sammen porteføljen som de ønsker. De fleste mangler kunnskap for å gjøre dette selv. I Danica kan man derfor investere pengene i investeringsprofiler der man kun tar stilling til aksjeandel, og overlater valg av fond til våre profesjonelle forvaltere.

Taper seg i verdi på høyrentekonto
Sparing i høyrentekonto har vært en vanlig spareform i mange år. Med det historisk lave rentenivået som vi har i dag, er ikke høyrentekonto det beste sparealternativet. Med dagens rentenivå taper man kjøpekraft fordi rentene er lavere enn prisstigningen. Fordi pengene taper seg i verdi, er også bankkontosparing forbundet med risiko. Derfor anbefales nå kunder å investere i alternative produkter som fond og unit link.

Unit link er et fleksibelt spareprodukt
I forhold til ulike pensjonsspareprodukter som er lansert gjennom tidene, hvor pengene bindes opp til pensjon, er dagens unit link på linje med å spare i et hvilket som helst fond. I unit link kan du spare så mye du vil og ta ut pengene når du vil. I tillegg får du fordeler som blant annet rebalansering og automatisk nedvekting.

Start langsiktig sparing nå
Vurdere du å starte ny sparing så er vår anbefaling å spare i unit link produkter som Flexipensjon, Fondskonto eller Investeringskonto. Valg av spareprodukt og investeringsprofil avhenger selvfølgelig av hvor risikovillig du er. Men så lenge man snakker om langsiktig sparing, forventes det at sparing i aksjer gir en høyere avkastning enn sparing i renter, og da er unit link et veldig godt sparealternativ.
 
 

Våre spareprodukter

Flexipensjon

De fleste av oss må bidra med egen sparing for å kunne leve slik vi ønsker som pensjonist. Flexipensjon er vårt anbefalte produkt for pensjonssparing. Start sparingen nå og få mer frihet når du blir pensjonist.

Les mer om Flexipensjon

 

Fondskonto

​Fondskonto er et fleksibelt spareprodukt som kan benyttes for for engangs-plasseringer og spareavtaler. Du kan velge en fast investeringsprofil eller fritt velge blant alle fond Danica tilbyr. Det er ingen skatt på avkastningen og ingen bindingstid.

Les mer om Fondskonto  

 

Investeringskonto

​Investeringskonto er et gunstig produkt for langsiktig sparing. Du velger fritt blant våre utvalgte Danske Invest Horisont fond – vi ordner resten! Du kan bytte fond så ofte du ønsker uten å måtte betale skatt på avkastningen. Det er ingen bindingstid.

Les mer om Investeringskonto
Kontakt
73563200 

Kontakt oss

Ring til oss Skriv til oss Ris, ros og klager
Chat med oss

Finn svaret

Ofte stilte spørsmål Diverse skjema