Fripoliser

Fripoliser med garanti
En fripolise er en opptjent pensjonsrettighet fra en ytelsespensjon i et tidligere arbeidsforhold. Fripolisen kan inkludere alderspensjon, uføre og etterlattepensjon. Den kan utbetales når som helst etter fylte 62 år, uavhengig om du fortsatt er i jobb eller ikke.

Fripoliser gir deg en garantert årlig pensjonsinntekt. Du kan ikke påvirke forvaltningen av denne, og derfor heller ikke påvirke muligheten til å få en høyere pensjonsutbetaling.

Fripoliser med investeringsvalg
Finansdepartementet har fastsatt at du kan endre din fripolise til fripolise med investeringsvalg. Det er kun alderspensjonen i fripolisen din som kan endres til fripolise med investeringsvalg. 

Velger du fripolise med investeringsvalg kan du selv bestemme hvordan pensjonskapitalen skal forvaltes. Jo høyere avkastning du får på fripolisen din, jo høyere blir også pensjonen din. Historisk har avkastningen i aksjemarkedet vært høyere enn garantien på fripolisen, men husk at aksjemarkedet vil svinge i verdi.
 
Hvem passer investeringsvalg for?
Fripolise med investeringsvalg passer for deg som vil være med å påvirke avkastningen på din fripolise. Generelt kan man si at jo yngre man er, jo større muligheter har man for meravkastning i aksjemarkedet. Det vil si at muligheten for høyere pensjon først og fremst vil gjelde for kunder som har en del år igjen til pensjonsalder. Fripolise med investeringsvalg vil derfor ikke lønne seg for alle. 
 
Vi opplever at det for de aller fleste er fornuftig å beholde rentegarantien til fordel for investeringsvalg. Danica Pensjon tilbyr derfor ikke fripoliser med investeringsvalg (FMI). Dette gjelder også fripoliser som er ferdig konvertert.  
 
 
Finn ut om du har en fripolise
På nettsiden til Norsk Pensjon har alle livselskapene lagt inn registre over fripoliser og andre pensjonsavtaler. 
 
Logg inn på Norsk Pensjon for å se om du har en fripolise
 
 

Fripoliser

Ved å samle din pensjonssparing kan du oppnå både bedre oversikt, høyere avkastning og lavere kostnader.


Les mer om å samle din pensjon

Kontakt
73563200 

Kontakt oss

Ring til oss Skriv til oss Ris og ros
Chat med oss

Finn svaret

Ofte stilte spørsmål Diverse skjema