Pensjonskapitalbevis

Pensjonskapitalbevis fra innskuddspensjon

​Når du slutter i en bedrift, har du rett til å få med deg den oppsparte pensjonskapitalen dersom du har vært medlem av bedriftens innskuddspensjonsordning i minimum 12 måneder. Den oppsparte pensjonskapitalen overføres til et pensjonskapitalbevis. Hvis du ikke har rett til den oppsparte pensjonskapitalen overføres denne til bedriftens innskuddsfond. Pensjonskapitalbeviset er en individuell avtale mellom den som eier det og selskapet.

Fortsett sparingen på egen hånd
Det kan være mulig å fortsette sparing til alderspensjon på egen hånd i pensjonskapitalbeviset. Hvis pensjonsordningen omfattet uførepensjon eller etterlattepensjon er det mulig å opprettholde disse rettighetene i en fortsettelsesforsikring ved å fortsette innbetalingen selv.

Samle dine pensjonskapitalbevis
Hvis du har vært medlem av flere innskuddspensjonsordninger, kan du ha flere pensjonskapitalbevis. Disse kan eventuelt slås sammen til ett. Det kan også være mulig å ta med seg kapitalen i et pensjonskapitalbevis inn i innskuddspensjonsordningen til en ny arbeidsgiver.

Samler du pensjonskapitalen din hos oss, får du bedre oversikt og mulighet for høyere avkastning. Dersom du har et pensjonskapitalbevis og ønsker å flytte dette til Danica Pensjon, så må du fylle ut en flyttefullmakt og sende den til oss. 

Pensjonskapitalbevis

Omkostninger

Administrasjonsgebyr

 

Fondsforvaltning

Avhenger av hvilken investeringsprofil du har valgt.
Kostnaden ligger mellom 0,35 % og 2,5 %.

Kontakt
73563200 

Kontakt oss

Ring til oss Skriv til oss Ris og ros
Chat med oss

Finn svaret

Ofte stilte spørsmål Diverse skjema