Uførerente

Uførerente

​Reduser inntektstapet ved langvarig sykdom

 
  • Uførerente gir deg økonomisk trygghet hvis du blir syk.
  • Gir utbetaling etter 12 måneder.
  • Månedlige utbetalinger frem til 67 år.

​Ved langvarig sykdom går inntekten dramatisk ned, mens løpende utgifter er omtrent som før. Kanskje trenger du også ekstra midler slik at du kan omstille deg til en ny livssituasjon.

En uførerente er en forsikring som gir rett til månedlig utbetaling ved minst 50 % arbeidsuførhet på grunn  av sykdom eller skade.  
Uførerente kan kjøpes fra 18 til og med 65 år, og opphører ved avtalt alder. Prisen avhenger av alder, utdannelse og forsikringssum. ​​​​

Fordeler

Produktark og vilkår

 
Danica Pensjonsforsikring AS, Nordregt. 12, N-7011 Trondheim. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.nr: 977465478.
Telefonsamtaler kan bli tatt opp og lagret til bruk for dokumentasjon og sikkerhet
Danica Pensjonsforsikring AS har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Les Vilkår for bruk, Behandling av opplysninger og cookies og Danica Pensjons personvernregler. Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, ta kontakt på epost: DPOfunksjon@danica.no, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K