Uførhet Total

Uførhet Total

​Uføreforsikring som utbetales når du trenger det

 
  • Månedlige utbetalinger allerede etter 1 års sykemelding.
  • Engangsutbetaling ved varig uførhet.
  • Forsikringen gir rett til utbetaling allerede ved 50 % varig arbeidsuførhet.

​Langvarig uførhet kan få store økonomiske konsekvenser. Inntekten går dramatisk ned, mens løpende utgifter er omtrent som før. Kanskje trenger du også ekstra midler slik at du kan omstille deg til en ny livssituasjon.

Mange uføreforsikringer utbetales først ved varig arbeidsuførhet. Det kan ta mange år før du blir erklært varig ufør. I mellomtiden kan du risikere å få store økonomiske problemer. Med Uførhet Total får du månedlige utbetalinger allerede etter 1 år ved 50 % sykemelding. Blir du 50 % varig ufør eller mer utbetales forsikringssummen som et engangsbeløp. 
 
Uførhet Total kan kjøpes fra fylte 18 år til og med 51 år. Forsikringen gjelder fram til fylte 55 år. Prisen beregnes ut fra alder, utdannelse og forsikringssum.

Fordeler

Produktark og vilkår

 
Danica Pensjonsforsikring AS, Nordregt. 12, N-7011 Trondheim. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.nr: 977465478. Danica Pensjonsforsikring AS har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Les Vilkår for bruk, Behandling av opplysninger og cookies og Danica Pensjons personvernregler. Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, ta kontakt på epost: DPOfunksjon@danica.no, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K