Kritisk Sykdom

Kritisk Sykdom

​Rask utbetaling ved alvorlig sykdom

 
 • ​Utbetaling tidligst 30 dager etter stilt diagnose.
 • Engangsutbetaling som du disponerer fritt.
 • Skattefri utbetaling

Hvert år rammes mange av kreft, hjerteinfarkt og hjerneslag. Blir du alvorlig syk har du andre ting å tenke på enn økonomien din. Kritisk Sykdom er en forsikring som gir deg rask utbetaling og sparer deg for økonomiske bekymringer.

Kritisk Sykdom dekker følgende diagnoser:
 • hjerteinfarkt
 • hjerneslag
 • kreft
 • multippel sklerose (MS)
 • motornevronsykdom
 • alzheimers
 • åpen hjerteoperasjon.
 • transplantasjon av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg.
 • varige lammelser som følge av ryggmargsskader/-lidelser.
 • tap av syn, hørsel, taleevne eller tap av minst to lemmer over ankelledd eller håndledd.
 • store brannskader.
Kritisk Sykdom kan kjøpes fra fylte 18 år til og med 59 år.
Forsikringen gjelder fram til fylte 67 år.
Prisen beregnes ut fra alder og forsikringssum.
Husk at det er 1 års meldefrist etter at diagnosen er stilt.
 
 

Fordeler

Produktark og vilkår

 

Vilkår

Kontakt
73563200 

Kontakt oss

Ring til oss Skriv til oss Ris og ros
Chat med oss

Finn svaret

Ofte stilte spørsmål Diverse skjema