Kritisk Sykdom

Kritisk Sykdom

​Rask utbetaling ved alvorlig sykdom

 
 • ​Rask utbetaling etter stilt diagnose.
 • Engangsutbetaling som du disponerer fritt.
 • Utbetalingen er skattefri.

Hvert år rammes mange av kreft, hjerteinfarkt og hjerneslag. Blir du alvorlig syk har du andre ting å tenke på enn økonomien din. Kritisk Sykdom er en forsikring som gir deg rask utbetaling og sparer deg for økonomiske bekymringer.

Kritisk Sykdom dekker følgende diagnoser:
 • hjerteinfarkt
 • hjerneslag
 • kreft
 • multippel sklerose (MS)
 • motornevronsykdom
 • alzheimers og beslektede demenssykdommer med progressivt forløp
 • hjerteklaffkirurgi
 • bypass-opererte tilfeller av koronarsklerose
 • transplantasjon av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg
 • varige lammelser som følge av ryggmargsskader/-lidelser
 • tap av syn
 • tap av hørsel
 • tap av taleevne
 • tap av ben og armer 
 • store brannskader
Kritisk Sykdom kan kjøpes fra fylte 18 år til og med 59 år.
Forsikringen gjelder fram til fylte 67 år.
Prisen beregnes ut fra alder og forsikringssum.
 

Husk at det er 1 års meldefrist etter at diagnosen er stilt.

 
 

Fordeler

Produktark og vilkår

 

Vilkår

 
Danica Pensjonsforsikring AS, Nordregt. 12, N-7011 Trondheim. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.nr: 977465478. Danica Pensjonsforsikring AS har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Les Vilkår for bruk, Behandling av opplysninger og cookies og Danica Pensjons personvernregler. Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, ta kontakt på epost: DPOfunksjon@danica.no, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K