Personforsikring

Ved sykdom, uførhet eller dødsfall vil inntektene bli vesentlig lavere. Danica kan gi deg økonomisk trygghet med fleksible personforsikringer tilpasset ditt behov.

Dødsfallsforsikring

 • Økonomisk trygghet til de etterlatte.
 • Du bestemmer selv hvem utbetalingen skal gå til.
 • Forsikringen kan kjøpes for de mellom 18-66 år.

Uførhet Total

 • Engangsutbetaling ved varig uførhet, med månedlige forskudd allerede etter 1 års sykemelding.
 • Forsikringen kan kjøpes for de mellom 18-51 år.
 • Forsikringssum opp til 2,5 millioner kroner.

Uførerente

 • Månedlige utbetalinger ved uførhet.
 • Kan kjøpes for de mellom 18-65 år.
 • Minste forsikringssum er 12 000 kroner per år.

Kritisk Sykdom

 • Gir økonomisk trygghet ved alvorlig sykdom.
 • Forsikringssum opp til 1,5 millioner kroner.
 • Forsikringen kan kjøpes for de mellom 18-59 år.

Barneforsikring

 • Forsikringen dekker barnet for ulykke, sykdom og uførhet.
 • Vår barneforsikring tar vare på barna også etter at de er blitt voksne.
 • Forsikringen gjelder for barn og ungdom i alderen 0-26 år.

Produktark og vilkår

 • Egenerklæring ved uførhet
 • Forsikringsvilkår
 • Produktark
Previous Next
Kjønnsnøytrale priser
Kjønnsnøytrale priser
Finansdepartementet har vedtatt regler om kjønnsnøytrale priser for private forsikringer. Det betyr at prisen ikke lenger kan differensieres på kjønn.
Forsikring av barn
 Barneforsikring
Barneforsikring
En god barneforsikring tar vare på barna også etter at de er blitt voksne. Vår forsikring dekker både uførhet, ulykke og sykdom, og fikk terningkast 6 i årets test av Norsk Familieøkonomi!
1 av 3 får kreft
 Kontakt oss
Kritisk Sykdom
Hvert år rammes mange av kreft, hjertinfarkt og hjerneslag. Blir du kritisk syk har du andre ting å bruke kreftene på enn økonomiske bekymringer.
 
 
Danica Pensjonsforsikring AS, Nordregt. 12, N-7011 Trondheim. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.nr: 977465478.
Telefonsamtaler kan bli tatt opp og lagret til bruk for dokumentasjon og sikkerhet
Danica Pensjonsforsikring AS har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Les Vilkår for bruk, Behandling av opplysninger og cookies og Danica Pensjons personvernregler. Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, ta kontakt på epost: DPOfunksjon@danica.no, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K