Gå til hovedinnhold

NITO Egen pensjonskonto –    et godt valg for din pensjon

Du som er NITO-medlem kan nå flytte pensjonen din til NITO Egen pensjonskonto i Danica, hvor NITO har forhandlet frem svært gode vilkår og fordeler for sine medlemmer. 

Ved å ta et aktivt valg oppnår du et større eierskap til pengene dine, og sikrer at din pensjon investeres i tråd med det som passer deg og din livssituasjon. Slik kan dine valg bidra til et bedre økonomisk utgangspunkt den dagen du skal slutte å jobbe.

Hvem får NITO Egen pensjonskonto?

NITO Egen pensjonskonto er for deg som har avtale om innskuddspensjon hos din nåværende arbeidsgiver. Via arbeidsgivers pensjonsleverandør opprettes det automatisk en egen pensjonskonto, og det er denne du kan flytte til NITO Egen pensjonskonto og få fordelene det medfører for deg.
Det gjelder også din ektefelle/samboer, som får de samme gode fordelene som deg.

NITO Egen pensjonskonto - priser:

 • Administrasjonsgebyr: 0,-
 • Danica Balanse (alle profiler): 0,25 %
 • Danica Valg (alle profiler): 0,45 %
 • Åpen profil:
  •  Dagens standardpris
  •  Indeksfond med NITO-pris (årlig forvaltningskostnad på 0,15%)

Hvis du ikke har avtale om innskuddspensjon i dag, kan du ikke opprette NITO Egen pensjonskonto på nåværende tidspunkt. Hvis du senere skulle blir medlem av en innskuddspensjonsordning, kan du naturligvis benytte deg av NITO Egen pensjonskonto.

Er du ikke medlem av innskuddspensjonsordning i dag, kan det lønne seg for deg å samle oppsparte pensjonsmidler fra tidligere arbeidsgivere der du har hatt innskuddspensjon (pensjonskapitalbevis). Dette tilbys til samme lave pris som NITO Egen pensjonskonto. 

Fra april 2021 kan du som er medlem også benytte deg av rabattene som NITO-medlemmer får på privat pensjonssparing, i produktene fondskonto og IPS.

Som medlem i NITO får du:

 

 • Meget attraktive vilkår og gode digitale løsninger for pensjonssparingen din
 • God totaloversikt over din pensjon og sparing i Min side
 • Kompetente og profesjonelle forvaltere med lang erfaring til å forvalte pensjonssparing
 • Samme gode vilkår for din ektefelle/samboer
 • Bærekraftig forvaltning i fond hvor miljø- og bærekraftperspektivet er ivaretatt
 • Tilgang på kompetent og tilpasset pensjonsrådgiving
 • Meget attraktive vilkår på pensjonssparing, som IPS og fondskonto*
 • Eget NITO-telefonnummer til kundeservice: 98 70 10 21
 • Prioritert egen mailadresse for NITO-medlemmer: NITO@danica.no

*Priser og vilkår for IPS og Fondskonto blir tilgjengelig i april 2021

 

Flere valgmuligheter med egen pensjonskonto 

Samtidig som myndighetene nå legger til rette for en mer oversiktlig pensjon, åpnes det også for nye og individuelle valg som kan bety mye for din fremtidige inntekt. Å velge selv hvor du vil ha pensjonen din, er en av disse valgene. Derfor har NITO og Danica satt sammen en god løsning for deg som er medlem. 

 

Velg NITO Egen pensjonskonto 

Basert på din situasjon kan det være lønnsomt for deg å velge NITO Egen pensjonskonto. Benytt deg av fordelene som er forhandlet frem for deg som medlem i NITO og opprett NITO Egen pensjonskonto. Da samles innskuddspensjon fra nåværende arbeidsgiver og tidligere oppstart pensjon (Pensjonskapitalbevis) til svært gode priser. 

Du kan når som helst opprette NITO Egen pensjonskonto, også etter at all pensjonssparing eventuelt er samlet hos din arbeidsgivers leverandør.
NITO har sammen med Danica utviklet en digital løsning for NITO Egen pensjonskonto. Her går du gjennom en enkel rådgivning og samtykker til at Danica Pensjon samler dine eksisterende pensjonskapitalbevis (PKB), samt flytter din innskuddspensjon hos dagens arbeidsgiver til NITO Egen pensjonskonto.

Skulle du ha noen spørsmål, håper vi du finner svar i oversikten under.


Flytt til NITO Egen pensjonskonto

 

Er du allerede NITO-medlem, eller vurderer å bli det, sørger et samarbeid mellom NITO og Danica Pensjon for at du får svært gode priser på den nye pensjonskontoen.

Bli medlem av NITO


 
Lurer du på noe rundt pensjon eller sparing? Vi er her for å hjelpe deg!


Telefonnummer: 98 70 10 21

Spørsmål og svar om NITO Egen pensjonskonto

 • Hva er egen pensjonskonto (EPK)? 
  Med EPK samles all innskuddspensjon fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) automatisk på pensjonskontoen hos din nåværende arbeidsgiver.

  Er du ansatt i en bedrift med innskuddspensjon, betaler arbeidsgiver den årlige sparingen til din pensjonskonto. Arbeidsgiver dekker også forvaltnings- og administrasjonskostnader så lenge du er ansatt i bedriften. Men det nye er at EPK også gir deg mulighet til selv å velge hvor du vil samle din pensjonssparing. Det må nødvendigvis IKKE skje hos din arbeidsgivers leverandør. NITO Egen pensjonskonto vil kunne gi deg bedre vilkår.
 • Jeg ønsker å investere i indeksfondet som NITO har fremforhandlet gode betingelser på. Hvordan gjør jeg dette?
  Som medlem i NITO, eller ektefelle/samboer til medlem, kan du via investeringsvalget Åpen profil velge indeksfondet «Danske Invest index Global AC» til en årlig forvaltningskostnad på 0,15 %. Merk at standarpris oppgis i fondsmenyen og at denne ikke gjelder medlemmer i NITO. 

  For å få tilgang til dette indeksfondet må du først endre ditt investeringsvalg til Åpen profil.  Det gjør du i Min side etter at din pensjonskonto er flyttet til Danica. Når dette er gjort kan du fritt velge fra vårt fondsunivers.
 • Hvilke priser gjelder meg som er medlem i NITO?

  Du som er medlem i NITO får følgende attraktive priser på vårt investeringsunivers: 

  • Administrasjonsgebyr: 0,-
  • Danica Balanse (alle profiler): 0,25 %
  • Danica Valg (alle profiler): 0,45 %
  • Åpen profil:
  • Dagens standardpris
  • Et indeksfond med NITO-pris (årlig forvaltningskostnad på 0,15%)
 • Jeg har pensjonskapitalbevis men er ikke med i en innskuddspensjonsordning i dag. Får jeg samme gode priser som de som får NITO Egen pensjonskonto?

  Ja.

 • Hva koster det å velge NITO Egen pensjonskonto, og lønner dette seg for meg?
  Det koster ingenting å opprette NITO Egen pensjonskonto. Du er selv ansvarlig for forvaltningskostnaden, men arbeidsgiver vil gi deg en kompensasjon for forvaltningskostnaden tilsvarende det de ville betalt for deg hvis du hadde blitt værende hos arbeidsgivers pensjonsleverandør. Velger du en dyrere forvaltning enn kompensasjonen fra arbeidsgiver, dekkes merkostnaden av deg. Velger du en rimeligere forvaltning, tilfaller gevinsten deg i form av økt innskudd på din pensjonskonto. NITO har fremforhandlet svært gode betingelser på NITO Egen pensjonskonto for deg som er medlem, slik at de fleste vil oppleve rimeligere forvaltning enn de har hos arbeidsgivers pensjonsleverandør i dag. Du er selv ansvarlig for å sammenligne kostnader før du etablerer NITO Egen pensjonskonto.
 • Hvordan finner jeg ut om jeg er omfattet av lovendringen?
  Er du usikker på om du har innskuddspensjon i dag, kan det enkleste være å spørre din arbeidsgiver. Du kan også logge inn på norskpensjon.no og få oversikt over pensjonssituasjonen din.
 • Hvem blir påvirket av lovendringen?
  Alle som i dag har innskuddspensjon hos sin arbeidsgiver, det vil si deg som jobber i privat sektor.
 • Kan fripoliser fra tidligere ytelsespensjon også samles i EPK?
  Nei, EPK gjelder nåværende og tidligere pensjonsopptjening i innskuddsordninger. Det er pensjonskapitalbevis (PKB) fra tidligere innskuddsordninger som flyttes inn på EPK sammen med nåværende innskuddsordning. (Med unntak av noen IPA og IPS)
 • Kommer det en tilsvarende ordning for fripoliser fra ytelsespensjoner?
  Per i dag arbeider ikke myndighetene med tilsvarende løsning for ytelsespensjon og fripoliser.
 • Hva innebærer innføringen av egen pensjonskonto for meg?
  Endringen vil gjøre pensjon enklere og mer oversiktlig og bidra til at du kan få mer igjen for hver spart krone. Ved å samle pensjonen på ett sted kan du blant annet få ned eventuelle forvaltnings- og administrasjonskostnader.
 • Hva er fordelene med NITO Egen pensjonskonto? 

   

  Som medlem i NITO får du meget attraktive vilkår og gode digitale løsninger for pensjonssparingen din.

   

  • NITO Egen pensjonskonto skal sikre deg en trygg og sikker forvaltning av pensjonssparing, fra studenttilværelsen, gjennom en yrkesaktiv karriere og så lenge pensjonen utbetales.

  • Velger du NITO Egen pensjonskonto er du trygg på at NITO kontinuerlig sikrer at du ikke belastes unødvendig høye forvaltningskostnader og at du på denne måten får «mer pensjon for pengene».

  • Fordelene gjelder også din ektefelle/samboer

  • Bærekraftig forvaltning er viktig for NITO. Pensjonssparingen din investeres derfor i fond hvor miljø- og bærekraftperspektivet er ivaretatt

  • Tilgang på kompetent pensjonsrådgiving

  • Samme gode tilbud til deg som er selvstendig næringsdrivende

   

 • Hvordan ivaretas miljø og bærekraft i NITO Egen pensjonskonto?
  Bærekraft er helt sentralt når Danica Pensjon velger investeringer. Danica mener at de beste langsiktige investeringene også er de som fokuserer på bærekraft og på å drive ansvarlig virksomhet. 

  Danica analyserer for eksempel hvordan selskaper jobber med å skape trygge og sunne arbeidsforhold, oppfyller menneskerettigheter, jobber med energieffektivitet og har en ansvarlig ledelse. Ved å analysere bærekraftforhold sammen med finansielle aspekter, kan vi velge de investeringene som på best mulig måte kan få pensjonssparingen din til å vokse.
 • Hva betyr valutasikret?

  Valutasikret betyr at pensjonskapitalen din ikke går opp og ned i verdi med utviklingen i valutamarkedet. Uten valutasikring vil fondsandelene dine falle i verdi når kronen styrker seg og øke i verdi når kronen svekker seg. Fondene Danica Balanse og Danica Valg er valutasikret. 

   

 • Jeg er ikke fortrolig med digitale plattformer, er det noen som kan gi personlig rådgivning?[No text in field]
  Ja. Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på NITOs eget telefonnummer 98 70 10 21 eller epost nito@danica.no.
 • Hvordan sammenligne NITO Egen pensjonskonto med pensjonssparingen jeg har i dag?
  Det er stor variasjon i arbeidsgiveres betingelser og store bedrifter har ofte bedre betingelser enn mindre bedrifter. Logg deg inn på www.norskpensjon.no for å se hva din arbeidsgiver i dag betaler. Da kan du sammenligne dette med NITOs pensjonsfordeler i Danica. 
 • Er NITOs priser konkurransedyktige etter at jeg har gått av med pensjon?

  Arbeidsgivers betingelser gjelder bare så lenge du jobber der. Når du blir pensjonist eller slutter, overføres innskuddspensjonen din til et pensjonskapitalbevis og prisene (kostnadene) øker vanligvis mye. Velger du NITOs avtale får du nøyaktig samme, gode priser uansett - uavhengig av din yrkesstatus. Uansett om du er pensjonist, offentlig ansatt eller jobber i en bedrift med innskuddspensjon, får du samme gode priser og fondsmuligheter på pensjonssparing som på NITO Egen pensjonskonto. Målet med NITOs medlemsfordeler på pensjonssparing er å sikre forutsigbarhet og gode betingelser for alle NITOs medlemmer og uansett hvilken fase av livet man befinner seg i.

   

 • Hvis jeg velger en selvvalgt leverandør som har høyere kostnader enn arbeidsgivers betingelser, må jeg da betale mellomlegget selv? Og motsatt – altså velger en selvvalgt leverandør med lavere kostnader, får jeg da mellomlegget utbetalt?
  Ja, det er riktig. Når du velger selvvalgt leverandør, overføres arbeidsgivers innskudd til din pensjonskonto, sammen med kostnaden arbeidsgiver betaler i dag for forvaltningen av dine pensjonsmidler. Er kostnaden du belastes hos din selvvalgte leverandør lavere enn hva arbeidsgiver betaler, får du mellomlegget inn på din pensjonskonto hos selvvalgt leverandør. Er den høyere, belastes du selv mellomlegget. Merk at hvis din arbeidsgiver tilbyr åpen fondsmeny hvor du selv kan velge blant fond med høye kostnader, dekker arbeidsgiver kun kostnaden som gjelder for arbeidsgivers standard investeringsvalg. Vi anbefaler deg å logge inn på www.norskpensjon.no for å se hva arbeidsgiver i dag betaler i kostnader.
 • Er det gebyr til Danica for å «bli medlem» i NITOs avtale? 
  Nei. Velger du NITOs avtale belastes du kun forvaltningskostnader. Du betaler ikke administrasjonsgebyr.
 • Blir jeg belastet gebyr hos annen leverandør hvis jeg velger NITOs avtale og flytter til Danica?
  Nei. Det er ikke lov å kreve gebyr for flytting av innskuddspensjon til selvvalgt leverandør. Det samme gjelder også for flytting av pensjonskapitalbevis.
 • Hvilke fordeler har NITO Egen pensjonskonto i forhold til egen pensjonskonto hos arbeidsgiver?
  Fordelene med NITO EPK er todelte. Først og fremst tilbyr NITO alle medlemmer samme, gode betingelser på forvaltning av pensjonskapital, uavhengig av nåværende arbeidsgiver. Det enkelte medlem må selv vurdere om NITOs betingelsene er bedre enn hva arbeidsgiver tilbyr. I tillegg har NITO framforhandlet at tilbudet på pensjonssparing skal gjelde for alle faser av livet, uavhengig av om du er i jobb, har gått av med pensjon eller befinner deg i en annen situasjon som ikke sikrer deg gode betingelser. NITOs avtale med Danica sikrer deg gode betingelser på din pensjonssparing uavhengig av hvilken situasjon du befinner deg i. Hvis du har gode betingelser hos din nåværende arbeidsgiver, varer det vanligvis kun så lenge du er ansatt der.
 • Hvorfor falt valget på Danica Pensjon?

   

  Danica Pensjon har gjennom anbudsprosessen overbevist NITO om at de er blant de beste i Norge på dette området. De har vist vilje til å strekke seg langt for ingeniørene og teknologene, både i et bærekraftperspektiv og ikke minst på pris.

  Avtalen NITO har inngått med Danica har som mål å gi medlemmene mer «pensjon for pengene». Avtalen innebærer både tilbud om egen pensjonskonto og andre produkter for pensjonssparing for alle NITOs medlemmer.

  NITO-medlemmene kan gjennom Danica Pensjon være trygg på at miljø- og bærekrafthensyn er ivaretatt når det gjelder hvilke fond pengene deres investeres i. 

   

 • Hvilke digitale løsninger tilbyr Danica Pensjon meg som medlem?  
  Danica har, i samarbeid med NITO, utviklet en digital onboardingsløsning og Min side for NITO-medlemmer. Løsningen er enkel, oversiktlig og brukervennlig og hjelper deg å ta de riktige og gode valgene for din pensjonssparing. 
 • Vil min samboer/ektefelle kunne få de samme fordelene på pensjonssparing i Danica som jeg som medlem får?
  Ja, de gode vilkårene på pensjonssparing gjelder også din ektefelle/samboer. 
 • Kan jeg flytte mine pensjonskapitalbevis  til Danica når jeg ikke har innskuddspensjon hos dagens arbeidsgiver?

  Ja, det kan du. Du får de samme gode medlemsfordelene på pensjonssparing som alle NITOs medlemmer får i Danica.

  Flytting av pensjonskapitalbevis gjør du her.


 • Hvilke investeringsmuligheter har jeg for min egen pensjonskonto i Danica? 
  Egen pensjonskonto hos Danica gir deg tilgang til et bredt utvalg av pensjonsprofiler og konkurransedyktige fond. Våre pensjonsprofiler gir deg stor valgfrihet til å velge den investeringsstrategien som passer deg best, enten du ønsker at vi forvalter investeringene dine for deg, eller om du ønsker å styre investeringene dine selv, og om du ønsker indeksfond eller aktiv forvaltning. Du kan lese mer om våre investeringsalternativer her.
 • Hvilke investeringsmuligheter har jeg for egen sparing i Danica?
  Det finnes mange måter å spare til pensjon på. Generelt handler sparing om en ting - å få pengene til å vokse. Når man sparer til pensjon bør man velge produkter tilpasset langsiktig pensjonssparing. Slike produkter gir deg skattefordeler sammenliknet med annen sparing i aksjer eller fond, mulighet til å oppnå god avkastning og fleksibilitet ved innskudd og uttak. Som medlem i NITO, tilbyr vi deg gode betingelser på Individuell Pensjonssparing (IPS) og Fondskonto. Du kan lese mer om vårt sparetilbud her
 • Hva er forskjellen mellom aktivt forvaltede fond og indeksfond?
  Investeringsfondene oppdeles traditionelt i to typer. De aktivt forvaltede, hvor investeringerne sammensettes afvet investeringsteam ut fra forventninger til markedsudviklingen og de enkelte selskaber, sektorer, regioner og land. Forvalternes mål er å oppnå høyere avkastning enn indeks. De passivt forvaltede fond (også kalt indeksfond), afvpejler hele markedet. Indeks er er andet ord for alle aksjer i et marked (typisk en region eller sektor). Fordi aktiv forvaltning er mer arbeidskrevende, ligger forvaltningskostnaden for slike fond høyere i pris enn indeksfond.
 • Vil valg av NITO Egen pensjonskonto lønne seg for meg?
  NITO har fremforhandlet svært gode betingelser på NITO egen pensjonskonto for deg som er medlem, og kostnadene du betaler for forvaltning i Danica vil for de fleste være lavere enn kostnadene du betaler hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør i dag. Noen kan imidlertid ha så lave kostnader hos arbeidsgivers pensjonsleverandør at det rent kostnadsmessig ikke vil lønne seg å flytte pensjonskontoen til Danica. Du er selv ansvarlig for å sammenligne kostnader før du etablerer NITO Egen pensjonskonto. Informasjon om dine kostnader vil du finne hos Norsk Pensjon fra 1. februar.
 • Hvor lang tid tar det fra jeg har etablert NITO Egen pensjonskonto hos Danica til pensjonen min er flyttet?

  Vi forventer at selve flyttingen er gjennomført i løpet av 10 dager, men det kan ta inntil 30 virkedager før pensjonsavtalene er flyttet til oss.  Du vil få en bekreftelse på flyttingen av din pensjonskonto på epost, og varsel når selve flyttingen er gjennomført. 

 • Jeg har etablert NITO Egen pensjonskonto i Danica, men bare den aktive pensjonen min er blitt flyttet og ikke pensjonskapitalbevisene mine. Hvorfor ikke?

  I den første samlingen av pensjonskapitalbevis etter ikraftsettingen er det nærmere 1,5 millioner pensjonskapitalbevis som skal flyttes og samles på arbeidstakernes egne pensjonskontoer. Når så store verdier skal realiseres på kort tid, vil det øke risikoen for prisbevegelser som følge av transaksjonene. Departementet har derfor fastsatt overgangsregler som åpner for at samlingene kan strekkes over en periode fra 1. mai og ut 2021. Informasjon om overføringstidspunkt finner du hos Norsk Pensjon fra mai. Du kan overstyre dette tidspunktet ved å velge umiddelbar overføring ved å logge på Norsk Pensjon. Da overføres pensjonskapitalbevisene dine så raskt som mulig, senest innen 30 dager.

   

  På Norsk Pensjon vil du fra 1. februar kunne finne informasjon om når dine pensjonskapitalbevis vil bli samlet inn i din egen pensjonskonto og eventuelt fremskynde denne overføringen. 

 • Hvordan kommer den løpende innbetalingen av innskuddspensjon fra arbeidsgiveren min inn på min NITO Egen pensjonskonto i Danica?
  Når du har flyttet din pensjonskonto til Danica, vil pensjonsleverandøren til arbeidsgiveren din løpende overføre innbetalingene fra din arbeidsgiver til Danica. Du trenger ikke å gjøre noen ting. På min side kan du finne oversikt over alle innbetalinger til din NITO Egen pensjonskonto.  
 • Hvordan endrer jeg valgt investeringsprofil?
  Du kan enkelt endre din investeringsprofil på Min side. Det koster ingenting å endre investeringsprofil og fondsbytte utløser ingen beskatning av opptjent avkastning.
 • Hvorfor stiller vi spørsmål om erfaring med investering etc før jeg får flytte min EPK til Danica?
  Før du kan flytte din egen pensjonskonto til NITO Egenpensjonskonto i Danica, stiller vi deg noen enkle spørsmål blant annet om din erfaring med sparing i fond, tidspunkt for når du ser for deg å gå av med pensjon, hvordan du reagerer på svingninger i aksjemarkedet og hvilken type spareform du ønsker. Dette gjør vi for å kunne hjelpe deg å finne det investeringsalternativet som er best tilpasset deg og ditt behov. I tillegg stiller innskuddspensjonsloven og god rådgivningsskikk krav til dette.
 • Hvor trygt er det å plassere min egen pensjonskonto hos Danica?
  Danica pensjon er et selskap i Danske Bank-konsernet, et av nordens ledende finanskonsern. Vårt morselskap Danica pensjon er blant de største og førende pensjonsslekaper i Danmark. Vi hjelper omtrent 1 million kunder i Norge og Danmark med å sikre økonomisk trygghet gjennom alle livets faser. Danica eier andeler i verdipapirfond og andre aktiva som det investeres i, og du har derfor ikke eiendoms- eller stemmerett over dem, men du får naturligvis avkastning og utbytte. En konsekvens av at vi eier andelene i verdipapirfond og andre aktiva, er at dersom Danica blir satt under offentlig administrasjon vil du ha en fortrinnsrett i selskapets eiendeler for din investering. 

Har du spørsmål om NITOs pensjonsfordeler hos Danica?

Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg..


Er du ikke medlem av en innskuddspensjonsordning?

Du kan likevel samle dine pensjonskapitalbevis (PKB) hos oss i stedet.
Du får samme gode vilkår på pensjonskapitalbevis som på NITO Egen pensjonskonto.

 

 Samle pensjonskapitalbevis

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad.

Les mer her

Vil du lese deg opp på hva egen pensjonkonto egentlig er? Se relaterte artikler om egen pensjonskonto