NITO Egen sparing til pensjon

Det er mye en må tenke på når man skal spare til pensjon. Her får du en introduksjon til det viktigste du bør vurdere.Hvorfor spare til pensjon?

Selv om du slutter å jobbe, er du fortsatt den samme personen. Det er derfor viktig å tenke gjennom hvilke vaner, interesser og hvilken livsstil du ønsker å videreføre når du blir pensjonist. Har du for eksempel reist mye, vil dette kanskje være noe du ønsker å gjøre mer av som pensjonist. Dette er det viktig å ta høyde for når du planlegger økonomien din fremover.

Forventet levealder stiger, og i snitt lever vi 25-30 år etter at vi går av med pensjon. Du bør derfor planlegge økonomien din ut i fra at du skal leve mange år som pensjonist.

Som medlem i NITO får du:

 • Meget attraktive vilkår og gode digitale løsninger for pensjonssparingen din
 • God totaloversikt over din pensjon og sparing i Min side
 • Kompetente og profesjonelle forvaltere med lang erfaring til å forvalte pensjonssparing
 • Samme gode vilkår for din ektefelle/samboer
 • Bærekraftig forvaltning i fond hvor miljø- og bærekraftperspektivet er ivaretatt
 • Tilgang på kompetent og tilpasset pensjonsrådgiving
Start egen sparing til pensjon

Hvor mye bør jeg ha i pensjon?

Generelt anbefaler vi at pensjonsinntekten utgjør 80 % av lønna di. Da vil du få en inntekt som gjør at du som pensjonist kan opprettholde samme levestandard som du har nå. 

Hva blir min pensjonsinntekt?

De fleste må regne med en halvering av inntekten når de blir pensjonist. Du bør derfor sjekke hva din inntekt vil bli som pensjonist ved å logge deg på norskpensjon.no. Blir inntekten din for lav bør du begynne å spare privat, da får du økt pensjonsinntekt og mer frihet når du blir pensjonist.

Sjekk din pensjon

Hvordan spare til pensjon?

Du sparer til pensjon ved å opprette en spareavtale hvor pengene investeres i renter og aksjer med den risikoprofilen som passer best for deg. Når du sparer til pensjon bør du velge produkter tilpasset langsiktig pensjonssparing. Slike produkter gir deg skattefordeler sammenliknet med annen sparing i aksjer eller fond, mulighet til å oppnå god avkastning og fleksibilitet ved innskudd og uttak. 

NITO Individuell pensjonssparing (IPS)


 • Spar skattefritt inntil 15 000 kr i året.
 • Sparer du maksbeløpet vil du få 3 300 kr tilbake på skatten året etter.
 • Sparingen din vil være bundet frem til du er 62 år
 • Du får skattefradrag for innbetalt beløp (22 %).
  Skattes som alminnelig inntekt på hele utbetalingen, ikke bare avkastningen (22 %).
 • Det er ingen skatt ved endring av investeringsprofil.
 • Les mer om produktet her

NITO Fondskonto


 • Full fleksibilitet på både inn- og utbetalinger. Det betyr at du kan ta ut pengene dine når du vil.
 • Skattes som alminnelig inntekt på kun avkastningen ved utbetaling (22 %).
 • Innbetalt beløp beskattes ikke ved utbetaling.
 • Det er ingen skatt ved endring av investeringsprofil.
 • Les mer om produktet her.  

Hvilket pensjonsprodukt bør du velge?

Har du mulighet til å spare inntil 15 000 kr i året, og binde pengene frem til du blir 62 år, kan det være lurt å sette disse inn i IPS. Det vil gi deg størst skattefordel!

Er derimot fleksibilitet på utbetalingen viktig for deg så vil Fondskonto være et godt valg. 

NITO Egen sparing til pensjon – priser:

 • Administrasjonsgebyr: 0,-
 • Danica Balanse (alle profiler): 0,25%
 • Danica Valg (alle profiler): 0,45%
 • Åpen profil:
  - Dagens standarpris
  - Indeksfond med NITO-pris (årlig forvaltningskostnad på 0,13%)

Investeringsvalg

Det er viktig å velge riktig investeringsprofil på sparingen din. Det kan gi deg betraktelig mer i pensjon. Det finnes flere forskjellige profiler. Det viktigste er at du velger den som passer best for deg og din økonomiske situasjon. 

            Les mer om investeringsvalg

Avkastning

Når du velger investeringsprofil er det aksjeandelen du skal ta hensyn til. En høy aksjeandel gir en høyere forventet avkastning, men gir samtidig større risiko for tap.

En generell anbefaling er at du bør velge en middels til høy aksjeandel dersom du har en lang spareperiode. Er det få år igjen til utbetalingsstart er det tryggere å velge en profil med en lav aksjeandel.

Dette bør du tenke på 

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?

Content is loading