Investeringsvalg

Når du oppretter sparing i Danica Pensjon kan du selv velge hvordan du ønsker å investere sparepengene dine. Vi plasserer pengene slik du ønsker og du kan når som helst endre til et annet investeringsvalg.

Å ha et aktivt forhold til hvilket investeringsvalg du velger kan over tid bety økt fortjeneste på din sparing. Likevel er det viktig at du tilpasser investeringsvalget til deg og din økonomiske situasjon og hvilken risiko du er komfortabel med å ta. 

I Danica har du mulighet til å sette bort forvaltningen fullt og helt til oss eller selv velge prefererte fond fra vårt fondsunivers. 

Vi tilbyr tre ulike investeringsvalg
Danica Valg, Danica Balanse og Åpen profil

Som medlem i NITO kan du i Åpen profil velge indeksfondet «Danske Invest index Global AC» til NITO-pris.

Investeringsvalg for deg som er medlem.

 Ved å ta kontroll over pensjonssparingen din og velge en investeringsprofil som passer til din sparehorisont, kan du på sikt øke pensjonen din med mange tusen kroner. Er det mange år igjen til du skal slutte å jobbe, desto mer har det å si hvordan pengene dine investeres.Snakk med oss om pensjonssparing

98 70 10 21

Hva kan vi hjelpe med?

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?