Som medlem i NITO kan du i Åpen profil velge indeksfondet «Danske Invest index Global AC» til en årlig forvaltningskostnad på 0,13 %.

Et indeksfond som investerer globalt, og dermed også i fremvoksende markeder.
Fondet er ikke valutasikret, men er priset i NOK.

For å få tilgang til Danicas øvrige investeringsunivers, i tillegg til indeksfond med særlig gode pris for medlemmer i NITO, må du først velge investeringsprofilen Åpen profil. 
Hvis du ikke allerede har gjort dette, gjør du dette enkelt i Min side, etter din avtale er opprettet i Danica. 

Når du har endret til Åpen profil kan du fritt velge fond fra vår omfattende fondsmeny og sette sammen din investeringsportefølje. Avkastningen på din pensjonssparing gjenspeiles direkte i dine investeringsvalg. På Min side kan du daglig følge utviklingen på din pensjonssparing og gratis gjøre fondsbytte når du selv vil.


Du kan velge mellom følgende fondstyper: pengemarkeds- og obligasjonsfondaksjefond ellerkombinasjonsfond. Her kan du også velge et indeksfond med NITO-pris (årlig forvaltningskostnad på 0,15%). Hva du velger avhenger av ditt formål med sparingen og ditt forhold til risiko og avkastning.

 

1. Pengemarkeds- og obligasjonsfond
Fondene investerer hovedsaklig i rentebærende papirer utstedt eller garantert av stat, kommuner eller større norske industriselskap. Våre globale obligasjonsfond investerer i tillegg i større utenlandske selskaper med varierende kredittrisiko.
  • for deg med sparehorisont på ett til fem år
  • for deg som ønsker stabilitet fremfor meravkastning
  • forventet avkastning på 1-2 % mer enn banksparing

2. Aksjefond
  • Indeksfond med NITO-pris (årlig forvaltningskostnad på 0,13%)
  • for deg med sparehorisont på fem år eller lenger
  • sparemidlene blir godt fordelt i aksjemarkedet
  • forventet avkastning på 4-6 % mer enn banksparing

3. Kombinasjonsfond
  • for deg med sparehorisont på tre år eller mer
  • pengene plasseres i penge-, obligasjons- og aksjemarkedet
  • risikoen anses som lav over tid på grunn av stor spredning i ulike markeder og fond

 

Snakk med oss om pensjonssparing

Ring 98 70 10 21

eller send en epost til nito@danica.no