I begynnelsen av perioden er en større andel av pensjonssparingen plassert i offensive investeringer. Etter hvert som tiden går trappes andelen med offensive investeringer ned i takt med alder og tidspunkt for utbetaling. Dette gir god balanse i investeringene og risikoen reduseres frem mot utbetalingsstart.
 
Du kan velge mellom investeringsprofilene Lav, Middels eller Høy. Alle kjennetegnes med at du får høyest andel offensive investeringer som ung og at denne nedvektes over mange år frem mot utbetalingsstart. Vi investerer i både aksjer, renter og andre eiendeler for å oppnå en bedre porteføljesammensetning på din sparing. Dette gir en god balanse mellom forventet avkastning og risiko, og gir muligheten til en bedre avkastning på pensjonssparingen.

På Min side kan du se hvordan din Danica Balanse er investert i dag.

Logg inn på Min side