Danica Balanse

Danica Balanse er et investeringsvalg hvor vi investerer ut fra ansattes alder og risikovillighet.

I begynnelsen av perioden er en større andel av pensjonssparingen plassert i offensive investeringer. Etter hvert som tiden går trappes andelen med offensive investeringer ned i takt med alder og tidspunkt for utbetaling. Dette gir god balanse i investeringene og risikoen reduseres frem mot utbetalingsstart.
 
Du kan velge mellom investeringsprofilene Lav, Middels eller Høy. Alle kjennetegnes med at du får høyest andel offensive investeringer som ung og at denne nedvektes over mange år frem mot utbetalingsstart. Vi investerer i både aksjer, renter og andre eiendeler for å oppnå en bedre porteføljesammensetning på din sparing. Dette gir en god balanse mellom forventet avkastning og risiko, og gir muligheten til en bedre avkastning på pensjonssparingen.

På Min side kan du se hvordan din Danica Balanse er investert i dag.

Logg inn på Min side

Investeringprofiler

 • Passer for deg som ønsker en lav risiko

  Maks 75% andel av offensive investeringer

  Andelen offensive investeringer reduseres i takt med alderen og er 25% ved utbetalingsstart

1 av 4 aner ikke hva de får i alderpensjon fra det offentlige.

Kilde: Kantar TNS

70% av nordmenn sparer ikke selv til pensjonstilværelsen

Kilde: Kantar TNS

Fakta om Danica Balanse

 • Nedtrapping av investeringsrisiko

  I Danica Balanse velger du hvilken riskoprofil du ønsker å starte med. Aksjedelen vil reduseres i forholdt til alder. Se fondsmenyen her.

 • Hvordan bytter man mellom de forskjellige Danica Balanse profilene

  Du kan endre din investeringsprofil på Min side.

 • Hva koster det å bytte investeringsprofil

  Du kan selv endre så ofte du vil uten at det er noen kjøps/salgsskostnader på investeringsprofilene

 • Skatt

  Du kan bytte mellom investeringsprofilene uten at det utløses skatt. Det er først når du tar ut pengene at du eventuelt må skatte av avkastning*

  *Skatt er avhengig av hvilket produkt man er investert i . Det er forskjellige skatteregler for innskudspensjon, IPS og investeringskonto.

Hva kan vi hjelpe deg med ?

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?