Danica Valg

Vi investerer din sparing basert på risikoprofilen du selv ønsker.

I investeringsprofilene Danica Valg investerer Danica Pensjon din sparing på bakgrunn av den risikoprofilen du selv ønsker. Du kan velge mellom investeringsprofilene Forsiktig, Moderat, Offensiv eller 100 % Aksjer.

Profilen er knyttet til forholdet mellom aksjer og renter i porteføljen. Større andel aksjer gir større avkastningspotensial, mens større andel renter gir lavere risiko. Har du tilstrekkelig langt perspektiv på sparingen din, reduseres risikoen - også dersom du velger Moderat, Offensiv eller 100 % aksjer. Dette fordi svingninger i aksjemarkedet historisk sett utjevnes over tid.

Rebalansering er en fordel du automatisk får med Danica Valg. Rebalansering betyr at vi kjøper og selger aksjer og renter slik at forholdet mellom verdien av disse er i henhold til investeringsprofilen du har valgt.

Ønsker du å redusere risikoen når det nærmer seg slutten av spareperioden, så erstatter vi deler av aksjeporteføljen med renter. Dette kalles nedvekting. For investeringsprofilene Danica Valg Moderat, Offensiv og 100 % aksjer kan du velge automatisk nedvekting 7 år før utbetalingsstart.

På Min side vil du få oversikt over din investeringsprofil.

Logg inn på Min side

Vi har lansert egne investeringsporteføljer til Danica Valg. Det betyr at du fremover kun vil se ett fond i din investeringsprofil og ikke alle de fondene porteføljen din besto av tidligere. Din sparing vil fortsatt investeres i aksjer og renter. I tillegg vil vi kunne investere i andre eiendeler for å oppnå en bedre porteføljesammensetning på din sparing. Det vil ikke være noen endring i investeringsrisikoen for ditt investeringsvalg.

Investeringsprofiler

Med Danica Valg justerer vi forholdet mellom aksjer og renter slik at du får den risikoen du har valgt.

1 av 4 aner ikke hva de får i alderspensjon fra det offentlige.

Kilde: Kantar TNS

70% av nordmenn sparer ikke selv til pensjonstilværelsen

Kilde: Kantar TNS

Fakta om Danica Valg

 • Nedtrapping av investeringsrisiko

  I Danica valg kan du selv velge om du ønsker en nedtrapping av risikoprofilen. Nedtrappingen starter 7 år før pensjonsalder, og vil justeres ned til en forsiktig profil ved pensjonsalder. Nedvekting kan du ha på alle Danica valg profilene.

  Se fondsmeny her.

 • Hvordan bytter man mellom de forskjellige Danica Valg profilene

  Du kan endre din investeringsprofil på Min side.

 • Hva koster det å bytte investeringsprofil ?

  Du kan selv endre så ofte du vil uten at det er noen kjøps/salgskostnader på investeringsprofilene.

 • Skatt

  Du kan bytte mellom investerinsprofilene uten at det utløses skatt. Det er først når du tar ut pengene at du eventuelt må skatte av avkastning.*


  *Skatt er avhengig av hvilket produkt man er investert i. Det er forskjellige skatteregler for innskudspensjon, IPS, og investeringskonto)

Hva kan vi hjelpe deg med ?

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?