Har tidligere arbeidsgiver satt av penger til din pensjon?

Når du avslutter et arbeidsforhold med avtale om innskuddspensjon, blir pengene arbeidsgiver har satt av til din pensjon plassert i et pensjonskapitalbevis. Har du flere arbeidsforhold bak deg, er sjansen stor for at du har flere slike pensjonskapitalbevis fordelt hos flere pensjonsleverandører - og  at du betaler gebyrer for dette.   Avtalen mellom NITO og Danica sørger for at du med pensjonskapitalbevis får samme gode fordeler som NITO Egen pensjonskonto ved å samle disse i Danica. Du kan lese mer om NITO Egen pensjonskonto her.

Vi gjør oppmerksom på at om du allerede har egen pensjonskonto hos oss eller annen leverandør i dag, vil dine pensjonskapitalbevis automatisk samles på din avtale. Dersom du ønsker at samlingen skal skje umiddelbart, gjør du dette enkelt ved å logge deg på Norsk pensjon – velg Egen pensjonskonto.

NITOs medlemsfordeler hos Danica

  • Svært gode priser på samling av dine pensjonskapitalbevis
  • Tilgang på de samme, gode investeringsvalgene som i NITO Egen pensjonskonto 
  • Ingen gebyrer og mer pensjon for pengene
  • Bedre oversikt over dine pensjonspenger i Min side
  • Forvaltning med fokus på bærekraft og miljø
  • Du får all utbetaling fra ett sted

Flytt dine pensjonskapitalbevis

Ønsker du at ditt pensjonskapitalbevis ikke skal inngå i din nåværende pensjonskonto, må du reservere deg på Norsk pensjon.  Dette kan du gjøre når vi har mottatt din oppsparte pensjonskapital fra din eksisterende leverandør.

Som medlem i NITO får du mange spennende investeringsmuligheter når du samler dine pensjonskapitalbevis i Danica.

Når du samler dine pensjonskapitalbevis, blir de plassert i en forhåndsdefinert profil. Der er ikke gitt at dette er det beste alternativet for deg og din sparehorisont. Vi oppfordrer deg derfor til å ta en samtale med oss eller sett deg inn i hvilke valgmuligheter du har, slik at din investeringsprofil passer deg og dine ønsker. Riktig valg av investeringsprofil kan bety mange tusen kroner i din favør den dagen du blir pensjonist.

Det du liker å gjøre i dag, vil du fortsatt like når du slutter å jobbe – og nettopp derfor er det viktig at du undersøker om du får tilstrekkelig til at du skal kunne leve livet slik du ønsker. 

 

 

Sjekk hva du får i pensjon

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?

Content is loading