Inntekten din avgjør hvilken form for pensjonssparing som passer for deg

En innskuddspensjonsavtale er et godt alternativ for deg som tar ut lønn på 7,1 G eller høyere og generelt sett har god økonomi. Du kan spare inntil 7% av inntekten mellom 1-12 G. 

For selvstendig næringsdrivende med lønn under 7,1 G vil sparing i en innskuddspensjonsavtale redusere lønnsgrunnlaget som ligger til grunn for opptjening i Folketrygden. En slik avtale vil derfor medføre at du får mindre utbetalt fra Folketrygden når den tid kommer. Du bør derfor vurdere om sparing som privatperson er et bedre alternativ for deg.

Uansett hva du velger bør du hensynta følgende faktorer: Hvordan økonomien i bedriften er, om du har planer om å gjøre større investeringer i bedriften og om du har behov for fleksible løsninger for inn- og utbetalinger. Kontakt oss gjerne hvis du ønsker å snakke med oss om innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende. 

1G pr. 01.05.2020 = 101 351 kr (endres årlig)


Snakk med oss

Dine fordeler som medlem i NITO 
 

  • Svært gode priser for deg
  • Du får tilgang til en av Norges mest lønnsomme investeringsprofiler
  • Forvaltning med fokus på - og bærekraft
  • Full kontroll og god oversikt over pensjonsordningen i Danica Bedriftsportal
  • Innskuddsfritak sikrer fortsatt oppsparing til alderspensjon hvis du blir ufør
  • Pensjonskapitalen utbetales til de etterlatte ved dødsfall.