Gå til hovedinnhold

Pensjon for deg som er selvstendig næringsdrivende og NITO-medlem 

Det er mange fordeler med å være sin egen sjef, men for pensjonen din trenger det ikke være gunstig. Der hvor andre har en arbeidsgiver som ivaretar dette, må du selv sørge for å ha nok å leve av den dagen du slutter å jobbe.

Avtalen mellom NITO og Danica ivaretar deg som selvstendig næringsdrivende enten du ønsker å opprette innskuddspensjon for din bedrift, eller hvis privat pensjonsparing passer bedre for ditt behov.


Inntekten din avgjør hvilken form for pensjonssparing som passer for deg

En innskuddspensjonsavtale er et godt alternativ for deg som tar ut lønn på 7,1 G eller høyere og generelt sett har god økonomi. Du kan spare inntil 7% av inntekten mellom 1-12 G. 

For selvstendig næringsdrivende med lønn under 7,1 G vil sparing i en innskuddspensjonsavtale redusere lønnsgrunnlaget som ligger til grunn for opptjening i Folketrygden. En slik avtale vil derfor medføre at du får mindre utbetalt fra Folketrygden når den tid kommer. Du bør derfor vurdere om sparing som privatperson er et bedre alternativ for deg.

Uansett hva du velger bør du hensynta følgende faktorer: Hvordan økonomien i bedriften er, om du har planer om å gjøre større investeringer i bedriften og om du har behov for fleksible løsninger for inn- og utbetalinger. Kontakt oss gjerne hvis du ønsker å snakke med oss om innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende. 

1G pr. 01.05.2020 = 101 351 kr (endres årlig)


Snakk med oss

Dine fordeler som medlem i NITO 
 

 • Svært gode priser for deg
 • Du får tilgang til en av Norges mest lønnsomme investeringsprofiler
 • Forvaltning med fokus på - og bærekraft
 • Full kontroll og god oversikt over pensjonsordningen i Danica Bedriftsportal
 • Innskuddsfritak sikrer fortsatt oppsparing til alderspensjon hvis du blir ufør
 • Pensjonskapitalen utbetales til de etterlatte ved dødsfall.


Alternative løsninger for deg som ønsker å spare til pensjon

IPS - Individuell pensjonssparing

Denne spareformen gir skattefordel under spareperioden men passer ikke for alle. Først må du være klar over at pengene låses til du blir 62 år, og vi anbefaler at du har en solid økonomi før du velger denne løsningen. 

 

 Les mer her

Fondskonto

Som NITO-medlem slipper du administrasjonskostnader, og du får svært gode priser på fondsforvaltning. Fondskonto passer for deg som ønsker å spare til pensjon, men også trenger fleksibilitet på sparingen din. 

 

Les mer her

Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg.


Investeringsvalg for deg som er medlem.

 Ved å ta kontroll over pensjonssparingen din og velge en investeringsprofil som passer til din sparehorisont, kan du på sikt øke pensjonen din med mange tusen kroner. Er det mange år igjen til du skal slutte å jobbe, desto mer har det å si hvordan pengene dine investeres.

Informasjon om innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

 • Pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende
  En innskuddspensjon kjennetegnes ved at det årlig spares et bestemt beløp til fremtidig alderspensjon. Beløpet er definert som en prosentsats av lønn. 
  Det opprettes en pensjonskonto og midlene investeres i investeringsprofiler. Innskudd og avkastning bestemmer størrelsen på den fremtidige alderspensjonen.


 • Innskuddsplan

  Selvstendig næringsdrivende kan sette av inntil 7 prosent av næringsinntekten mellom 1 G og 12 G til pensjonssparing.

  Det samme gjelder også for personlig deltaker i deltakerliknet selskap eller for ansatt eier av aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, samt for frilanser.  G står for grunnbeløpet i folketrygden og justeres 1. mai hvert år.

 • Investering og fondsvalg

  De ansatte bestemmer selv hvordan deres pensjonskapital skal investeres. I Danica Pensjon tilbyr vi to ulike investeringsformer: Danica Balanse og Dancia Valg. Fondsbytte er gratis.

 • Utbetaling

  Pensjon kan tas ut fra 62 år. Ved valgt utbetalingsalder bestemmer man selv over hvor land tid pensjonen skal utbetales. Minstekravet er at pensjonen skal utbetales i 10 år, og frem til fylte 77 år. Hvis saldoen er lav, forkortes utbetalingstiden. Maksimal utbetalingstid er 25 år. Utbetalingene gjøres månedlig ved gradvis salg av de fondsandeler som utgjør pensjonskapitalen.

 • Utmelding

  Ved utmelding får den ansatte med seg pensjonskapitalen dersom han/hun har vært medlem av pensjonsordningen i 12 måneder eller mer. Ved medlemstid under 12 måneder overføres pensjonskapitalen til bedriftens innskuddsfond.

 • Dødsfall

  Ved død benyttes pensjonskapital til pensjon til avdødes barn og ektefelle/samboer/registrert partner. Det vil i første omgang bli utbetalt til barn under 21 år. Hvis avdøde ikke har barn under 21 år, vil pengene bli utbetalt til samboer/ ektefelle/registrert partner eller til dødsboet.

 • Uførhet

  Innskudsfritaket som skal sikre fortsatt innbetaling av innskudd ved uførhet er obligatorisk. Ved uførhet på minst 20%, vil Danica Pensjon ta over inbetalingen av innskud til sparing for bedriften. Innskudsfritaket graderes i henhold til uføregrad

 • Forsikringsdekninger

  Det er mulig å knytte forsikringsdekninger som uførepensjon og  barnepensjon til pensjonsavtalen.

   

  Les mer om forsikringer

 • Kostnader

  Omkostninger faktureres bedriften sammen med faktura for innbetaling av innskudd

 • Skattemessige forhold

  Bedriften må betale arbeidsgiveravgift for innbetalinger til pensjonsordnignen. Innbetalingene gir bedriften fradragsrett.

  For den ansatte er det ingen inntektsskatt, formueskatt eller skatt på avkastning. Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt.  

Det du liker å gjøre i dag, vil du fortsatt like når du slutter å jobbe – og nettopp derfor er det viktig at du undersøker om du får tilstrekkelig til at du skal kunne leve livet slik du ønsker. 

 

 

Sjekk hva du får i pensjon